13 Φεβρουαρίου 2023

Σταμάτησε η επιδότηση ενοικίου /συστέγασης στους σεισμόπληκτους της Σάμου από την Κυβέρνηση της Ν.Δ...από τον Ιούλιο του 2022 έχουν να καταβληθούν τα επιδόματα

 


Η σεισμική δόνηση στις 30 Οκτωβρίου του 2020 στη Σάμο,  ανάγκασε μέρος οικογενειών να εγκαταλείψουν την οικογενειακή τους στέγη και να ενταχθούν σε καθεστώς ενοικίου.

 Εως σήμερα το κόστος ενοικίου καταβάλλεται στους δικαιούχους με τρίμηνη τουλάχιστον  χρονική καθυστέρηση και υπολείπεται η εξόφληση των δαπανών του οικονομικού έτους 2022. 
Επειδή η οικονομική κρίση συμπιέζει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και  μεγαλώνει το ποσό των ωφελούμενων ενοικίων 

Ρωτάμε 

Γιατί η ετήσια  προσυπολογιζόμενη δαπάνη ενοικίου των σεισμόπληκτων οικογενειών, με έκδοση  ΚΥΑ  δεν προβλέπει ως κατ ελάχιστο  την προκαταβολή του πρώτου τριμήνου του μεθεπόμενου οικονομικού έτους   ;

Πότε προβλέπεται η έκδοση της αντίστοιχης ΣΑΕ έτους 2023, για την επιδότηση ενοικίων των σεισμοπλήκτων οικογενειών της Σάμου;

Θα κάνει η Κυβέρνηση  νομοθετική ρύθμιση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου της επιδότησης ενοικίου σεισμοπλήκτων, όπως  την κατάργηση της υποβολής των ίδιων δικαιολογητικών ανα τρίμηνο, θεωρώντας τους πληγέντες συμπολίτες μας αφερέγγυους έναντι της Πολιτείας;. 

Πότε θα υπογραφτεί η παράταση του ενοικίου των σεισμοπλήκτων αφού έχουν κλείσει τα δυο χρόνια από τον σεισμό;