30 Ιανουαρίου 2023

Μέσα από τα χέρια μας χάνονται οι ευκαιρίες να γίνουμε άνθρωποι! Στ'αζήτητα εκατομμύρια ευρώ για έργα δημοσίου συμφέροντος! Εκατομμύρια ευρώ μείναν στα αζήτητα για τη χρηματοδότηση σημαντικών, αναγκαίων έργων για την αναβάθμιση του τόπου μας εξαιτίας της προφανούς κωλυσιεργίας της Δημοτικής Αρχής να απορροφήσει τα απαραίτητα για το Δήμο Αν.Σαμου διαθέσιμα κονδύλια. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των στοχευμένων μεν, κουτσουρεμένων δε παρατηρήσεων του εκπροσώπου της δημοτικής παράταξης <<Η ΣΑΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ>> κ. Νίκου Ζάχαρη ένα 

μικρό ποσοστό της τάξεως του 31,4%  εντάχθηκε στο έργο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, https://eyde.ypes.gr/tritsis

Το πρόγραμμα κινείται σε έξι άξονες καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των απαραίτητων για την κοινωνική ανάπτυξη εργαλείων, όπως προκύπτει από τους στόχους που θέτει οι οποίοι είναι:


Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,

Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,

Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,

Η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Κι ενώ για όλες ή έστω για κάποιες από τις δράσεις θα μπορούσε ο Δήμος να λάβει 22 εκατομμύρια ευρώ, αρκέστηκε παραδόξως σε πολύ μικρότερη του δικαιώματος αλλά και των αναγκών μας χρηματοδότηση, την οποία μάλιστα θα ξανα-πετάξει στο πονεμένο έργο του βιολογικού αλλά και σε ένα άλλο, νέο μεν, απαγορευμένο όμως ως ενέργεια από το ΥΠΕΝ αφού ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται από τους ΟΤΑ σε αγροτικούς δρόμους. 

Κατά πως φαίνεται ως δια μαγείας η Ανατολική Σάμος - και σε αυτό το σημείο ευθύνη έχει και το Δημοτικό Συμβούλιο ...ενώ ο κόσμος υποφέρει- έχει λύσει όλα της τα προβλήματα, έχει διευθετήσει χρόνια ζητήματα, έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα που αραχνιάζουν στα συρτάρια αυτής της έρμης Τεχνικής υπηρεσίας που απλά τους αλλάζει θέση μη ξέροντας τι να τα κάνει, έχει πιάσει την ευκαιρία από τα κέρατα ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, έτσι για να γίνουμε άνθρωποι! 

Και να έχεις και τους υπεύθυνους να λένε  " τι να κάνουμε, δεν έχει λεφτά ο Δήμος ή δε φτάνει το κονδύλι" και τους άλλους να παίρνουν τα βουνά πριν...μ' αυτά κι αυτά πάρουν πόδι!