30 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Σάμο

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Σάμο την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στις 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Λειτουργία «Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Σάμου


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Χίου», στο Δήμο Χίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου .

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουρνιάς , Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Xωρικού Σχεδιασμού & Aπόδημου Ελληνισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λιμένας, αλιευτικό καταφύγιο και υδατοδρόμιο Οινουσσών», Δήμου Οινουσσών.

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουρνιάς , Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Xωρικού Σχεδιασμού & Aπόδημου Ελληνισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος με Δείκτες Παρακολούθησης 2021-2023 της ΠΒΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2023 Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63cfd182874a8294a8da4368 στις 24/01/23 14:43

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 6ο : Μεταφορά προσωπικού της αμιγούς επιχείρησης της πρώην Ν.Α. Λέσβου με την επωνυμία ΄΄Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου-ΑΕΝΑΛ΄΄.

Εισηγητές: Α) κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου & Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Β) κ. Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Ν.Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2023

Εισηγητές: Α) κ. Νικόλαος Νύκτας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας

Β) κ. Αγγελική Πολυτάκη, Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Σχεδίων για την αντιμετώπιση α) των δασικών πυρκαγιών, β)των πλημμυρικών φαινομένων, γ) των χιονοπτώσεων-παγετού και δ) του σεισμικού κινδύνου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Μαλλιαρός, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 9ο : Προέγκριση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Ολοκληρωμένη Γεωμετρική Τεκμηρίωση του κτηριακού συνόλου ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023

Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης, Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Εισηγητής: κ. Μιχάλης Πασπάτης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λέσβου, για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για ναυάγια – πλοία

Εισηγητής: κ. Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Ν.Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λήμνου, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίωνς

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός-Έπαρχος Λήμνου

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λήμνου , για συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την εκμίσθωση Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής

Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός-Έπαρχος Λήμνου

ΘΕΜΑ 14o : Αντικατάσταση Προέδρου – Μέλους Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Εισηγητής: κ. Δημοσθένης Βούκουνας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χίου