12 Ιανουαρίου 2023

Μ Κόνσολας: «Αύξηση του ορίου ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Ρόδο»
 Να δοθεί η δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων, αλλά και νοικοκυριών της Ρόδου στο νέο πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό τους κόστος, ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για να γίνει αυτό, όπως αναφέρει ο Μάνος Κόνσολας, πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί που υπάρχουν.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχει ουσιαστικά κλείσει, αφού έχει καλυφθεί η προβλεπόμενη διαθέσιμη ισχύς.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέχρι τον Αύγουστο του 2022 ανερχόταν σε 13,5 MW, οπότε έχει σχεδόν καλυφθεί.

Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση στη Ρόδο δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, υπάρχει η πληροφορία για εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που  ζητά να μειωθεί 5MW ακόμα η προβλεπόμενη ισχύς  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Ρόδο.

Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα 13,5 MW που αναφέρονται παραπάνω θα μειωθούν στα  8,5 MW.

Ο κ. Κόνσολας ζητά :

1ον: Την αναθεώρηση και αύξηση του προβλεπόμενου περιθωρίου ορίου ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σύστημα της Ρόδου.

2ον: Τη διασφάλιση ικανού ηλεκτρικού χώρου που θα προορίζεται για την εξυπηρέτηση των νοικοκυριών/οικιακών καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων.

Το  πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι το ακόλουθο:

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και να μειώσει το κόστος που καταβάλλουν, ενέταξε στον προϋπολογισμό του 2023 την πρόβλεψη για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και οικονομικές ενισχύσεις για ανακαίνιση και εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών.

Σε ορισμένες περιοχές, όμως, της χώρας υφίστανται περιορισμοί που λειτουργούν ανασχετικά ως προς αυτό το στόχο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Ρόδου στο οποίο το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχει ουσιαστικά κλείσει, αφού έχει καλυφθεί η προβλεπόμενη διαθέσιμη ισχύς.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέχρι τον Αύγουστο του 2022, ανερχόταν σε 13,5 MW, οπότε έχει σχεδόν καλυφθεί.

Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση στη Ρόδο δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και να μειώσει το ενεργειακό του κόστος.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η πληροφορία για εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που ζητά να μειωθεί 5MW ακόμα η προβλεπόμενη ισχύς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Ρόδο.

Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα 13,5 MW που αναφέρονται παραπάνω θα μειωθούν στα  8,5 MW.

Είναι ξεκάθαρο ότι στο μεγαλύτερο νησί του Νότιου Αιγαίου με τις μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες, θα πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Το παραπάνω προϋποθέτει :

1ον: Την αναθεώρηση και αύξηση του προβλεπόμενου περιθωρίου ορίου ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σύστημα της Ρόδου.

2ον: Τη διασφάλιση ικανού ηλεκτρικού χώρου που θα προορίζεται για την εξυπηρέτηση των νοικοκυριών/οικιακών καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

 

 

 

Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην αναθεώρηση και αύξηση του ορίου ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Ρόδο προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα επιδότησης νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου