12 Δεκεμβρίου 2022

Χρήση του Επικούρειο Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου: Επιτρέπεται μόνο η εξυπηρέτηση σε όσους το ζητούν και όχι η παραχώρηση η στέγαση

Παράβαση των όρων χρηματοδότησης του έργου σημαίνει επιστροφή των χρημάτων τόσο απλάΜε αίτηση η Θεατρική ομάδα Σάμου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει την παραχώρηση χώρου στο Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου

Η θεατρική ομάδα αναφέρει τους λόγους που ζητάει να παραχωρηθεί το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Σύμφωνα με δημόσιο έγγραφο η μόνη δυνατότητα που δίνει η Ειδική Υπηρεσία προγράμματος Βορείου Αιγαίου είναι αυτή της ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ των αναγκών των συλλόγων .Δηλαδή δίνει την δυνατότητα σε όποιον φορέα το ζητήσει να δοθεί  προς χρήση αλλά σε  καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται παραχώρηση

Εξυπηρέτηση σημαίνουν οι ενέργειες που αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν / υπηρετήσουν κάποιον ή κάτι...συνεπώς γίνεται σαφής ο σκοπός του έργου για ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων με βάση τη μελέτη