14 Δεκεμβρίου 2022

Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου

 

Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2023
Συνεδριάζει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο βορείου Αιγαίου, προκειμένου να συζητήσει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2023. Εισηγήτρια του θέματος είναι η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνέλη και η προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κοσμία Μωραΐτου.

 Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού είναι 4,89 εκατ. ευρώ για την μισθοδοσία των υπαλλήλων, δακοκτονία 1,52 εκατ. ευρώ, μεταφορά μαθητών 2,86 εκατ. ευρώ, ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) Επενδύσεις 2,1 εκατ. ευρώ, ΚΑΠ Λειτουργικά 1,287 εκατ. ευρώ και αντιμισθία αιρετών 0,413 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της Περιφέρειας από τις επιχορηγήσεις των υπουργείων ανέρχονται στα 25,5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 29,15 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Όμως από τα 29,15 εκατ. ευρώ τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν πόρους που δεσμεύονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.  

πηγή https://www.stonisi.gr/