14 Δεκεμβρίου 2022

Αντιμισθία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

 


Προεκλογικό δωράκι από την Κυβέρνηση για να προσελκύσει υποψηφίους
Αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίου, αλλά και καθολική χορήγησή της σε όλους πλέον τους δημοτικούς συμβούλους, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί προσεχώς.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της τροπολογίας, επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (μέχρι και 4 συνεδριάσεις το μήνα). 

Το ύψος της αποζημίωσης των ανωτέρω, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1‚3% (αντί του 1% που ισχύει σήμερα) της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και τον βαρύνει προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.

Θεσμοθετείται αποζημίωση και για τους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης των οριζόμενων εκλογικών περιφερειών καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων η κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης στους ανωτέρω.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της λόγω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.

Κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, μετά την ψήφισή τους, θα καθορισθεί με Κ.Υ.Α. των συναρμόδιων υπουργείων.