17 Δεκεμβρίου 2022

19 Δεκεμβρίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Σάμου Παρακάτω τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παρέμβαση και γνώμη Δ.Σ για τις αντικειμενικές αξίες.
Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος, προέδρος Δ.Σ. 

2. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023 Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Δ/νση Προγραμματισμού.

3. Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.
Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος, αντιδήμαρχος - ΕΠΖ.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή - Διονυσίου Γεώργιος, αντιδήμαρχος.

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου 
Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης, πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

6. Ίδρυση και Λειτουργία ΕνΕΕΓΥΛ στη Σάμο.
Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης, πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

7. Εισήγηση σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου προκειμένου να στεγαστεί η Δομή Μαθητείας στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη.
Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος, δήμαρχος. 

8. Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εκθέσεις στο Εξωτερικό.
Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση συμμετοχής στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες στην πόλη DAEGU της Ν. Κορέας.
Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος, αντιδήμαρχος.

10. Παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εθελοντή κτηνίατρο για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος, αντιδήμαρχος.

11. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ανατολικής Σάμου στη Κοινότητα Μύλων.
Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος, αντιδήμαρχος.

12. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων πολιτών.
Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος, αντιδήμαρχος.