8 Νοεμβρίου 2022

Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων: Σε ποια νησιά εφαρμόζεται- Επιλέξιμες δαπάνες

 

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2022.

Η σχετική ΚΥΑ ορίζει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 4111.08-01/3201/2022, το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά, για επιλέξιμα καύσιμα που προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μελών της ωφελούμενης μονάδας ή της επιχείρησής τους για ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα (οχήματα, πλωτά μέσα, μηχανήματα, κατοικίες, γραφεία κ.ά.) που διαθέτουν. Για τα μισθωμένα μέσα θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα μισθωτήρια.

Με τις διατάξεις της απόφασης καθορίζονται:

α. Το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.

β. Το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα.

γ. Η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δ. Ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά:

α. Στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη, Ψαρά, Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα, αναδρομικά από 1-01-2022 έως 31-12-2022.

β. Στα νησιά Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, Λέβιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνοί, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31-12-2022.

Είδη καυσίμων Παράμετροι υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ

Στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εντάσσονται τα εξής ήδη καυσίμων:

α. Όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης (unleaded).

β. Όλοι οι τύποι πετρελαίου κίνησης (diesel).

γ. Υγραέριο κίνησης (autogas).

δ. Πετρέλαιο θέρμανσης (diesel θέρμανσης).

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων είναι οι δαπάνες αγοράς των προβλεπόμενων κατηγοριών υγρών καυσίμων των δικαιούχων, οι οποίες προκύπτουν από παραστατικά που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα νησιά εφαρμογής του μέτρου και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναρτάται στο ΠΣ της δράσης. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1060/2021, είτε με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), είτε με τη χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έχουν τη σχετική ανά περίπτωση σήμανση και QR-CODE. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 6 της απόφασης είναι επιλέξιμες:

α. Αναδρομικά από 1-01-2022 έως και τον μήνα δημοσίευσης της παρούσας, έως πέντε (5) δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

β. Από τον επόμενο μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας έως και 31-12-2022, έως τρεις (3) δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, και μέχρι τριάντα (30) δαπάνες ανά μήνα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Για τους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης είναι επιλέξιμη μία (1) δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων ανά ημέρα, και από τον επόμενο μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας μέχρι δέκα

(10) δαπάνες ανά μήνα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Οι δαπάνες προμήθειας υγρών καυσίμων των δικαιούχων των άρθρων 6 και 8 της απόφασης είναι επιλέξιμες σε όλα τα νησιά όπου εφαρμόζεται το μέτρο. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Α.ΝΗ.ΚΟ. που έχει υπολογισθεί στον ΠΙΝΑΚΑ 5α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης, για το νησί από το οποίο προμηθεύτηκαν τις αντίστοιχες ποσότητες καυσίμων.

Η διάρκεια επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται ως εξής:

α. Για τα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη, Ψαρά, Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα, αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.

β. Για τα νησιά Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, Λέβιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνοί, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Διαδικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ

Ο κατάλογος των δικαιούχων του Α.ΝΗ.ΚΟ Καυσίμων προκύπτει από την καταχώρηση των παραστατικών και αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως.

Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) φορές ετησίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την Σ.Α.Ε. 033 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 6 της απόφασης, το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος με τον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του για την απόκτηση του ΜΑΝ. Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 8 της απόφασης, το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στον εταιρικό λογαριασμό, το ΙΒΑΝ του οποίου δηλώνεται στην αίτηση για την απόκτηση ΜΑΝ-Ε, με ευθύνη του δικαιούχου. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον ατομικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε οποιαδήποτε άλλη δράση ενίσχυσης καυσίμων.

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτόν, για την είσπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τo άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1/1/2022, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Πηγή: Reporter.gr