3 Νοεμβρίου 2022

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου – Κατάθεση τροπολογίας

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης ”Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος” και διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 06.11.2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή, 6.11.2022, μετά από την πρόσφατη κατάργηση των ρυθμίσεων για τις ενδιάμεσες περιόδους εκπτώσεων και μέχρι την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων για την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές που θα τεθούν σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3 της τροπολογίας
Λειτουργία καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

 

taxheaven.gr