7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ανατολική Σάμος για ακόιμα μία φορά έξω από τις επιλέξιμες πληγείσες περιοχές  Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19 σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές
Παράταση υποβολών έως 02/11/2022 στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» και προσθήκη επιπλέον επιλέξιμων περιοχών.
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 
Η δράση αφορά τις περιοχές:
- Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης-Αγίας Άννας,
- Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού,
- Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος,
- Δημοτικό Κοινότητα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου,
- Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας.

Προστίθενται οι ακόλουθες επιλέξιμες πληγείσες περιοχές:

-Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
-Δήμος Αργοστολίου
-Δήμος Ληξουρίου
-Δήμος Σάμης
-Δήμος Δυτικής Σάμου

Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε σταθερό ποσοστό 50% επί των λειτουργικών δαπανών της όπως αυτές εξάγονται από τα πρόσφατα φορολογικά της στοιχεία και έως 18.000€ ανά επιχείρηση.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:


- έναρξη εργασιών μέχρι και την μέχρι και την 31.12.2021
- να δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές (έδρα ή υποκατάστημα)
-να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ
- να παρουσιάζουν πτώση τζίρου 10% μεταξύ των ετών 2019 και 2021 (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών στο έτος 2020 ή στο έτος 2021)
Επιδοτούμενες Δαπάνες:
- ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
- δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
- δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
- δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
- δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
- αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
- μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
Περίοδος Υποβολών: από 13/5/2022 μέχρι και 02/11/2022