21 Ιουλίου 2022

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ζητούνται πρόθυμοι περιφερειακοί σύμβουλοι 
Χωρίς πρόταση για τον ορισμό εκπροσώπων στην γενική συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ο Μουτζούρης
 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία για πρώτη φορά από σύσταση των Περιφερειών ως δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης στη χώρα. Ελάχιστα ήταν τα ουσιαστικά θέματα της συνεδρίασης που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, ένα από αυτά ήταν ο ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας  στον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας μαζί με αυτούς του Περιφερειακού Ταμείου θα αποτελούν την γενική συνέλευση του Οργανισμού.

Η Περιφέρεια ελέγχει τα 2/3 των μετοχών της Οργανισμού και το Περιφερειακό Ταμείο το 1/3. Δεδομένου ότι η εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή ελέγχει απόλυτα το Περιφερειακό Ταμείο αυτή θα ελέγχει πλήρως τον Οργανισμό όταν αυτός θα συσταθεί.

 

Η δημιουργία του Οργανισμού αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή των κ. Μουτζούρη και Χριστόφα.  Ο Περιφερειάρχης θεωρεί πως με την συγκρότηση του θα γίνει πρόσληψη μηχανικών που με γρήγορες διαδικασίες θα ωριμάσουν τις μελέτες των έργων που θέλει να υλοποιήσει η Περιφέρεια.

Ωστόσο την Τρίτη το πρωί ο κ. Μουτζούρης δεν ήταν έτοιμος να παρουσιάσει στο Συμβούλιο τα πρόσωπα (δηλαδή τους περιφερειακούς συμβούλους) που θα συμμετέχουν στην γενική συνέλευση του Οργανισμού. Τελικά  η λήψη απόφασης  αναβλήθηκε για την επόμενη τακτική συνεδρίαση ή  αν παραστεί ανάγκη το θέμα θα περάσει από το Συμβούλιο σε συνεδρίαση δια περιφοράς.

 

Κατά την συζήτηση του θέματος οι παριστάμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δήλωσαν απρόθυμοι να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση του Οργανισμού. Ίσως μάλιστα ο κ. Μουτζούρης να δυσκολευτεί πολύ να βρει πρόθυμους περιφερειακούς συμβούλους από τις παρατάξεις της Περιφερειακής Αρχής. Η ποινική δίωξη που αντιμετωπίζουν πολλοί πρώην Νομαρχιακοί Σύμβουλοι της Λέσβου, για την υπόθεση της ΑΕΝΑΛ, κάνει επιφυλακτικούς τους σημερινούς περιφερειακούς συμβούλους στην συμμετοχή σε τέτοια όργανα.

ΠΗΓΗ https://www.stonisi.gr/