20 Μαΐου 2022

1.000.000 εκ για την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και εξοπλισμού σφαγείου στη Σάμο διαθέτει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου