19 Φεβρουαρίου 2022

Παρέμβαση και πέντε προτάσεις του Μάνου Κόνσολα για να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

 


Μια σημαντική πρωτοβουλία και παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους σε τουρισμό και εστίαση.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κατέθεσε πέντε (5) προτάσεις που περιλαμβάνουν:
1ον: Επιδότηση του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις στον τουρισμό και στην εστίαση.
2ον: Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης, μέχρι να υπάρξει εξομάλυνση της κατάστασης, για τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


3ον: Ενίσχυση με νέους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και επέκταση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
4ον: Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και δόσεων  για τις οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
5ον: Αναστολή των οφειλών που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις εστίασης.
Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξεταστεί με δεδομένο ότι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα αντισταθμίζεται από την υψηλή τιμή των καυσίμων (επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ).
Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους συνιστά μια ασύμμετρη απειλή για την ελληνική οικονομία και κυρίως για δύο σημαντικούς κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση.
Αν δεν αναχαιτιστεί ή δεν αντιμετωπιστεί με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και συνδρομής επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση ενδέχεται να υπάρξουν αλυσιδωτά προβλήματα αφού:
-Το τουριστικό μας προϊόν θα γίνει πιο ακριβό και λιγότερο ανταγωνιστικό, η αύξηση του ενεργειακού κόστους μετακυλίεται στις υπηρεσίες, στα προϊόντα.
- Πολλές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους.
- Με δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί ζωτική και απαραίτητη δαπάνη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενδέχεται οι τελευταίες να μην μπορούν να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις (π.χ. επιταγές, υποχρεώσεις προς προμηθευτές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κ.α.).
- Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.


Ε  Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και στην εστίαση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»

Κύριοι Υπουργοί,

Η αλματώδης αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι αναπόφευκτο να επηρεάσει έναν από τους κλάδους που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία και αναφέρομαι στον τουρισμό.
Τουρισμός και εστίαση, υπάρχει η προσδοκία να συμβάλλουν στην επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου που έχει τεθεί για το 2022, να στηρίξουν την απασχόληση και να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα.
Η προοπτική αυτή, όμως, υπονομεύεται από την κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Αν δεν αναχαιτιστεί ή δεν αντιμετωπιστεί με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και συνδρομής επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση ενδέχεται να υπάρξουν αλυσιδωτά προβλήματα αφού:
- Το τουριστικό μας προϊόν θα γίνει πιο ακριβό και λιγότερο ανταγωνιστικό, η αύξηση του ενεργειακού κόστους μετακυλίεται στις υπηρεσίες, στα προϊόντα.
- Πολλές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους.
- Με δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί ζωτική και απαραίτητη δαπάνη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενδέχεται οι τελευταίες να μην μπορούν να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις (π.χ. επιταγές, υποχρεώσεις προς προμηθευτές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κ.α).
- Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων.
Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση, ορθά, υπολογίζει τα δημοσιονομικά δεδομένα και περιθώρια. Η αύξηση, όμως, του ενεργειακού κόστους συνιστά μια ασύμμετρη απειλή για την ελληνική οικονομία και κυρίως για δύο σημαντικούς κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση.
Η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξεταστεί με δεδομένο ότι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα αντισταθμίζεται από την υψηλή τιμή των καυσίμων (επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ).
Από εκεί και πέρα υπάρχουν προτάσεις που τα Υπουργείο Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλουν να εξετάσουν  και να αναλύσουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, όπως:
1ον: Επιδότηση του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις στον τουρισμό και στην εστίαση.
2ον: Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης, μέχρι να υπάρξει εξομάλυνση της κατάστασης, για τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3ον: Ενίσχυση με νέους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και επέκταση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
4ον: Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και δόσεων  για τις οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
5ον: Αναστολή των οφειλών που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις εστίασης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2. Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει στον ανασχεδιασμό, στην ενίσχυση με νέους πόρους και στην επέκταση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να έχουν τη δυνατότητα όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά επαγγελματική στέγη και κατοικίες;
3. Με δεδομένη τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις εστίασης, προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει την αναστολή οφειλών που αφορούν στις επιστρεπτέες προκαταβολές.


4. Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έρθει σε συνεννόηση με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για να ανασταλούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση μέχρι να εξομαλυνθεί η δυσχερής αυτή κατάσταση και να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και δόσεων για τις οφειλές αυτής της περιόδου;


Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου