11 Φεβρουαρίου 2022

Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Σάμου προς Υπουργείο Nαυτιλίας: Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αρχής Σάμου 'έχουν προβεί σε κατάληψη των γραφείων μέσω εσωτερικής σκάλας
 Κάνουμε ανάρτηση του εγγράφου με αρ.πρωτ.5/ 4-1-2022 της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ.Μαρίας Πανουράκη προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που προκύπτει η κατάληψη των γραφείων ιδιοκτησίας του Λιμενικού Ταμείου από τις υπηρεσίες της Λιμενικής Αρχής μέσω εσωτερικής σκάλας κ.λ.π