16 Φεβρουαρίου 2022

Στη Βουλή η διαδικασία παραχώρησης ακινήτου στον δήμο Ανατολικής Σάμου παλιό Κέντρο υποδοχής Μεταναστών από τον Βουλευτή ΜΕΡΑ 25 κ.Γιώργο Λογιάδη
 Ερώτηση με θέμα: Διαδικασία παραχώρησης ακινήτου στον δήμο Ανατολικής Σάμου (παλιό Κέντρο υποδοχής Μεταναστών )

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Διαδικασία παραχώρησης ακινήτου στον δήμο Ανατολικής Σάμου (παλιό Κέντρο υποδοχής Μεταναστών )


Κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός στη Σάμο στη τελετή παράδοσης του ΚΥΤ μεταξύ των άλλων ανέφερε : «Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, τις μελέτες σας και είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη και τη δεύτερη φάση του σχεδίου μας που είναι αυτός ο χώρος να αποδοθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, είτε για χώρους αναψυχής και άθλησης είτε για χώρους εκπαίδευσης είτε για να στεγαστεί το καινούργιο Δημαρχείο. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές που θα μας προτείνει η τοπική κοινωνία.»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, τέλος, ότι η απόδοση του χώρου του παλιού ΚΥΤ στην τοπική κοινωνία «είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αυτή τηρεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της. Το είπαμε, το κάναμε: η δομή της ντροπής κλείνει, η νέα δομή λειτουργεί ήδη, ο χώρος αυτός, αμφιθεατρικός, πανέμορφος χώρος, αποδίδεται στην τοπική κοινωνία όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί».

Ο Υπουργός κ. Μηταράκης την ίδια ημέρα παραδίδοντας το ΚΥΤ σε εκπρόσωπο του Ελληνικού Στρατού είπε ότι το παλιό ΚΥΤ θα παραχωρηθεί στο ΤΕΘΑ του Υπ. Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου για να το αγοράσει από το ΤΕΘΑ.

https://twitter.com/nmitarakis/status/1443887826081288208


Κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος μεταξύ των άλλων τόνισε: «Κύριε Πρωθυπουργέ Αιτούμαστε σε εσάς: – την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αξιοποίηση του χώρου με την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων, ωφέλιμων για τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες της περιοχής. – την απόδοση της περιοχής ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου κατά πλήρη κυριότητα και χρήση καθώς και την απορρύπανση της καταπατηθείσας περιοχής και την απόδοσή της στους ιδιοκτήτες της.»

Δεδομένου των ανωτέρων κύριε Υπουργέ

Στο ΥΠ.ΕΘ.Α. συνιστάται ανεξάρτητη υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία λειτουργεί ως οργανωτική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.


Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις με την πλήρη ταυτότητα των μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων ιδιοκτησίας τους, προς αξιοποίηση. Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αμελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με ευθύνη των Ταμείων.

Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει τα ακίνητα, των οποίων η αξιοποίηση θα διενεργείται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος νόμου κ.λ.π.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου στη Σάμο

Με ποιες διαδικασίες θα γίνει η αξιοποίηση;

α) Με εκμίσθωση;

β) Με σύσταση δικαιώματος επιφανείας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και επόμενα του ν. 3986/2011( Α´ 152);

γ) Με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, πλην αυτού της εκποίησης και σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικού ανταλλάγματος;

Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετησίου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από την φορολογική αρχή και παρέχει την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. Η ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΠαρακαλώ να μου δοθεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας και η σχετική εισήγηση της ΥΠ.Α.ΑΠ.Ε.Δ και όλα τα σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας με εμπλεκόμενους το Υπουργείο Μετανάστευσης και  τον δήμο Ανατολικής Σάμου.Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης