19 Ιανουαρίου 2022

Στεφανάδης :Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση υποβολής αιτήσεων στη πλατφόρμα arogi.gr και για τη Σάμο.