18 Μαΐου 2024

Ὁ Φιντάν «καρφώνει» τόν Γεραπετρίτη

 

Τά Οσα συζητήθηκαν πίσω ἀπό κλειστές πόρτες στό Παλάτι τοῦ Ἐρντογάν ἀπεκάλυψε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χακάν Φιντάν.

Γιά πολλοστή φορά ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν προέβη σέ λεπτομερεῖς δηλώσεις γιά τά ὅσα διημείφθησαν μεταξύ τῶν ἡγετῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας καί τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν καί ἔσπευσαν Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι νά «καρφώσουν» τούς συνομιλητές τους καί νά ἀποκαλύψουν μέρος τῶν συζητήσεων. Στίς δηλώσεις πού ἔκαναν ἀπό τήν Ἄγκυρα οἱ κ.κ. Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν δέν ὑπῆρχαν οἱ λέξεις «Αἰγαῖο», «ὑφαλοκρηπῖδα» καί ἄλλες λέξεις πού ἅπτονται τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Ὅμως χθές ὁ Φιντάν, στό περιθώριο τῆς συναντήσεως μέ τόν Αὐστριακό ὁμόλογό του, μίλησε ἐκτενῶς γιά θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Αἰγαῖο.

Προειδοποίησε, μέ ἀπειλητικό ὕφος, ὅτι σέ περίπτωση πού ἐπιμείνει ἡ Ἑλλάς στήν δημιουργία θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, τότε θά ἔχει περάσει τήν «κόκκινη γραμμή» γιατί ἀφορᾶ τό φλέγον ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπῖδος. «Καταγράψαμε τίς ἐπιφυλάξεις καί τίς σκέψεις μας σχετικά μέ τό θαλάσσιο πάρκο. Τίς ἐκφράσαμε. Εἴπαμε ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα ἀθῶο περιβαλλοντικό σχέδιο στά μάτια μας, ὅτι ἄν προχωρήσει, θά μπεῖ σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὑφαλοκρηπῖδα… εἶναι μιά κόκκινη γραμμή πού μᾶς προβληματίζει, καί ὅτι δέν θά τό δεχτοῦμε», εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. Ἐπίσης ἀπεκάλυψε ὅτι μέ τόν ὁμόλογό του κ. Γιῶργο Γεραπετρίτη συμφώνησαν ὅτι οἱ δύο πλευρές δέν πρέπει νά κάνουν μεμονωμένα ἑκατέρωθεν βήματα καί πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις. Ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πώς τά θαλάσσια πάρκα θά γίνουν ἐπειδή «εἶναι οὐσιαστικά ἡ ἐπιτομή τῆς προστασίας τοῦ θαλασσίου περιβάλλοντος». Αὐτό ὅμως πού προκαλεῖ ἐρωτήματα εἶναι ὅτι δέν ἐπιβεβαίωσε τήν ἀρχική τοποθεσία ὅπου θά γίνει τό θαλάσσιο πάρκο στό Αἰγαῖο, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι μπορεῖ νά ἐπιλεγεῖ ἄλλη περιοχή, γιά τήν ὁποία ἐνδεχομένως ἡ Τουρκία νά μήν ἐγείρει θέμα.

Συγκεκριμένα δήλωσε στήν χθεσινή συνέντευξη στήν ΕΡΤ: «Αὐτή τήν στιγμή βρισκόμαστε στή φάση μελέτης γιά τόν καθορισμό τῶν τεχνικῶν περιβαλλοντικῶν κριτηρίων. Ὅταν ὁλοκληρωθοῦν αὐτά, τότε τά πάρκα θά τοποθετηθοῦν στόν χάρτη. Εἶναι ζητήματα τά ὁποῖα ἀνάγονται στήν ἑλληνική κυριαρχία καί ἀφοροῦν, στήν πραγματικότητα, τή βιωσιμότητα ὄχι ἁπλά τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά τοῦ πλανήτη». Ὁ Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προσέθεσε ὅτι τό ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπῖδος δέν συζητήθηκε, ὅμως ἡ τουρκική πλευρά, μέσω τῶν θαλασσίων πάρκων, ἤγειρε ζήτημα πού θά πρέπει νά ἀπαντηθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση. Παραλλήλως, μπορεῖ τό Αἰγαῖο νά μήν περιελήφθη οὔτε ὡς ὑποσημείωση στό κοινό ἀνακοινωθέν πού ἐξεδόθη μετά τήν συνάντηση στήν Ἄγκυρα, ὁ Φιντάν ὅμως ὑπεστήριξε ὅτι μέ τόν κ. Γεραπετρίτη «συζητᾶμε πολύ ἄνετα πολλά θέματα πού σχετίζονται μέ θέματα ἀσφάλειας, ἰδιαίτερα τό πρόβλημα τοῦ Αἰγαίου καί τό πρόβλημα τῶν μειονοτήτων. Πῶς μποροῦμε νά λύσουμε τά τρέχοντα προβλήματα, πῶς μποροῦμε νά προσεγγίσουμε τά χρόνια προβλήματα, τί μπορεῖ νά γίνει γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ αὔξηση τῆς τρέχουσας ἔντασης».

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ