10 Μαΐου 2024

Θωρακίζεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, στη Σάμο

 

Αποτελεί έναν από τους 25 μείζονες αρχαιολογικούς χώρους για τους οποίους το ΥΠΠΟ εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων που προκαλεί η κλιματική κρίση.
η μελέτη πυρασφάλειας για τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου στη Σάμο, ενταγμένο, από το 1992, στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ολοκλήρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος προστασίας των αρχαιολογικών χώρων από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Τι προβλέπει η μελέτη
Η μελέτη περιλαμβάνει μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας τόσο για τον καθεαυτό αρχαιολογικό χώρο όσο και για τα συνολικά οκτώ κτίσματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του περιφραγμένου χώρου.

Προβλέπεται η κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης στον υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο, το οποίο προϋποθέτει την εγκατάσταση υπόσκαφου αντλιοστασίου και υπόσκαφης δεξαμενής νερού.


Προβλέπεται, κατά μήκος της περίφραξης του χώρου, ένας συνδυασμός 18 πυροσβεστικών φωλιών και εννέα κανονιών με ακτίνες κάλυψης τέτοιες, ώστε να προστατεύεται περιμετρικά το σύνολο του αρχαιολογικού  χώρου.

Προστασία από τις φωτιές
Τα κτήρια προβλέπεται να εφοδιαστούν με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για την έγκαιρη ειδοποίηση εκδήλωσης φωτιάς, αλλά και με σύστημα φωνητικής αναγγελίας που θα συνεργάζεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε όταν ανιχνεύεται φωτιά να ακούγεται μήνυμα με οδηγίες εκκένωσης.

Τα συστήματα πυρόσβεσης με τα οποία θα εφοδιαστούν τα κτήρια είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης του χώρου και όχι με το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, το οποίο καλύπτει τον υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο. Στα κτήρια προβλέπεται, επίσης, να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες, φωλιές υδροδοτικού δικτύου και πυροσβεστικές φωλιές, ενώ ανιχνευτές θα τοποθετηθούν στις οροφές τους.


ΠΗΓΗ https://www.in.gr/