1 Απριλίου 2024

Απουσιάζουν οι προσκρουστήρες από το Λιμάνι της Σάμου

 Οι προσκρουστήρες αποτελούν στοιχεία του εξοπλισμού της ανωδομής των κρηπιδωμάτων των λιμενικών έργων, τοποθετούνται δε στο κατακόρυφο μέτωπο των θέσεων πρόσδεσης των πλοίων με σκοπό την προστασία τόσο του πλοίου όσο και του λιμενικού έργου σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Το λιμάνι της Σάμου διαθέτει περίπου είκοσι δέστρες οι δύο από αυτές χωμένες μέσα στο τσιμέντο η απουσία προσκρουστήρων δυσκολεύει το κατάπλου κρουαζιερόπλοιων