10 Σεπτεμβρίου 2023

Σπασμένα σκαλοπάτια στον Εμπορικό δρόμο της πόλης ο δήμαρχος του fb δεν τα βλέπει;

Εμπορικός δρόμος της Σάμου θα είναι αργά όταν θα χτυπήσει πολίτης...σπασμένα σκαλοπάτια αλλά το face και η εικονική πραγματικότητα δεν μας αφήνει θέλουμε και άλλη τετραετία για να ολοκληρώσουμε !!!