11 Σεπτεμβρίου 2023

Η νέα υπερδομή της Σάμου ήδη γέμισε ασφυκτικά Ξεχάστηκαν τα περί αυστηρής φύλαξης, ξεχάστηκαν και οι δεσμεύσεις περί αυτόματου μηχανισμού αποσυμφόρησης των δομών σε περίπτωση που γίνει υπέρβαση του 50% της χωρητικότητάς τους. 
Πλέον η κατάσταση στα νησιά αρχίζει να αλλάζει προς το χειρότερο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και την Κυβέρνηση να αναζητά αυτά τα πρόσωπα "κλειδιά" που θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό για ακόμα μεγαλύτερες δομές.
Ολοένα και αυξάνονται οι διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου με το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι σε ρόλο παρατηρητή και απλού διαχειριστή μίας κατάστασης που έχει ως αποτέλεσμα, αφενός οι αφίξεις να αυξάνονται, αφετέρου να γεμίζουν οι δομές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νέα δομή της Σάμου, η οποία πλέον έχει γεμίσει ασφυκτικά, αφού με δυνατότητα φιλοξενίας 2.040 ατόμων πλέον έφθασε να φιλοξενεί 3.000 άτομα