14 Απριλίου 2023

Απαγόρευση χρήσης πυρός από 20 Απριλίου και για όλη την αντιπυρική περίοδο του 2023

 

Από το Γραφείο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, ενημερώνονται οι κάτοικοι των Νήσων Σάμος, Ικαρία και Φούρνων – Κορσεών, για την έναρξη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ οποιασδήποτε χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από τη Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και για όλη την αντιπυρική περίοδο του 2023.

«Για το λόγο αυτό με δεδομένη την επικράτηση ισχυρών νοτίων ανέμων τη χρονική περίοδο μέχρι και την έναρξη της απαγόρευσης καύσης, απευθύνεται έκκληση στους κατοίκους της Π/Ε Σάμου, ώστε να επιδείξουν την μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση των αγροτικών τους εργασιών, να προχωρούν στη πλήρη κατάσβεση με νερό των εστιών ελεγχόμενης καύσης υπολειμμάτων καλιεργειών με νερό, μετά το πέρας των εργασιών λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας, σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Ο Αν. Διοικητής

Νικόλαος Γ. Ελευθερόγλου
Αντιπύραρχος»