14 Μαρτίου 2023

Ανεύθυνη υπευθυνότητα

 (χωρίς σχόλια)

Νομίζω ότι, κάπως έτσι λειτουργεί  το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας.

Ελευθέριος Παπαϊωάννου 
Υποστράτηγος ε.α
Σύμβουλος Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων
τ. Καθηγητής στη Πτέρυγα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.