23 Φεβρουαρίου 2023

Παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης πανεπιστημίων Κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2023 η θητεία των οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, και έως τις 31 Αυγούστου του 2023 η θητεία των Κοσμητόρων των Σχολών των ως άνω Πανεπιστημίων που λήγει την ίδια ημερομηνία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και Οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για ενίσχυση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».