31 Αυγούστου 2022

Να παρουσιάσει η δημοτική αρχή όλα τα τεχνικά στοιχεία περί της κατεδάφισης του κτιρίου στου Γάγκου

 Από πότε η Αρχιτεκτονική Επιτροπή αποφασίζει για τις κατεδαφίσεις;

Μήπως να ξαναδιαβάσουν τον νόμο εκεί στον δήμο;

Νόμος 4495/17 - Άρθρο 7
Άρθρο 7: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Συγκρότηση και αρμοδιότητες

Το ΞΕΝΙΑ είχε κριθεί κατεδαφιστέο και ανακαινίσθηκε το κτίριο του Γάγκου γιατί δεν μπορεί να γίνει το ίδιο; 
Εκτός και εάν υπάρχει μηχανικού γνωμάτευση περί κατεδάφισης η οποία πρέπει να δημοσιευθεί