10 Φεβρουαρίου 2022

Σεισμόπληκτοι Μινώα Πεδιάδας: Να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν

 

Το θέμα της μη καταβολής αποζημίωσης πρώτης αρωγής, για τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, επισημαίνουν με επιστολή τους προς τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης απο φυσικές καταστροφές και την Α.Α.Δ.Ε., οι σεισμόπληκτοι της περιοχής

Το θέμα της μη καταβολής αποζημίωσης πρώτης αρωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή με την ονομασία «arogi.gov.gr» για τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης επισημαίνουν για μια ακόμη φορά με επιστολή τους προς τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης απο φυσικές καταστροφές Χρηστό Τριαντόπουλο και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδών-Α.Α.Δ.Ε., με την ελπίδα, όπως λένε, ότι θα σκύψουν στο πρόβλημα που έχει αναδειχθεί με τη δέουσα προσοχή και φροντίδα για την τάχιστη αντιμετώπισή του, η διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Ελπίδα».


 Αυτό που ζητούν, είναι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις σε όλους τους δικαιούχους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, το συντομότερο δυνατόν.

Συγκεκριμένα η διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Ελπίδα», στην επιστολή τους αναφέρουν: 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ
Τις τελευταίες μέρες εκατοντάδες συμπολίτες μας δέχτηκαν στα προσωπικά τους email ένα τυποποιημένο μήνυμα με αποστολέα την Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), το οποίο
προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση εκ νέου.


Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής : 
«Κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων μεταξύ αιτήσεων και Δελτίων ταχείας αυτοψίας ή Δελτίων επανελέγχων, δεν κατέστη δυνατή η διεκπεραίωση της αίτησής σας, διότι:
(α) είτε εκ παραδρομής δεν επισυνάφθηκε Δελτίο ταχείας αυτοψίας ή Δελτίο επανελέγχου είτε έχει επισυναφθεί κατεστραμμένο ή δυσανάγνωστο αρχείο, (β) δεν ταυτίζονται τα στοιχεία της αίτησής σας με τα στοιχεία του Δελτίου ταχείας αυτοψίας/Δελτίου επανελέγχου (για παράδειγμα Όνομα, ΑΦΜ κ.α.) και (γ) δεν ταυτίζονται τα στοιχεία του περιγραφόμενου ακινήτου μεταξύ της αίτησής σας και του Δελτίου ταχείας αυτοψίας/Δελτίου επανελέγχου. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr για την πρώτη αρωγή θα είναι ανοικτή μέχρι τις 14/02/2022 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις αρχικών αιτήσεων».


Το γενικό μήνυμα στάλθηκε αδιακρίτως σε όλους όσους μέχρι τώρα δεν έχουν λάβει κάποιας μορφής αποζημίωση, χωρίς ωστόσο να δίνονται σε αυτό διευκρινίσεις για το τι λείπει από την
υποβληθείσα αίτηση και τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει άμεσα να επισυναφθεί, μιας και η πλατφόρμα, όπως ανακοινώθηκε, κλείνει ξανά στις 14.02.2022.
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω μήνυμα στάλθηκε ακόμα και σε πολίτες που δεν έχουν καμία εκκρεμότητα σε σχέση με αυτά που αναφέρονται, αλλά παρόλα αυτά, δεν έχει καταβληθεί μέχρι και
σήμερα, παρόλο που έχουν παρέλθει περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες μετά την 27η Σεπτεμβρίου 2021, η αποζημίωση που δικαιούνται.


Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολίτες που είναι συνιδιοκτήτες σε ακίνητο, να έχουν αποζημιωθεί, παρόλο που δεν αναγράφεται ούτε το όνομά τους, ούτε το Α.Φ.Μ. τους στο δελτίο
ταχείας αυτοψίας ή στο δελτίο επανελέγχου, ενώ ταυτόχρονα οι λοιποί συνιδιοκτήτες έλαβαν το προαναφερθέν μήνυμα και δεν έχουν αποζημιωθεί.
Συνάμα, διαπιστώθηκε ότι συνιδιοκτήτης σε ακίνητο έλαβε την αποζημίωση που δικαιούται, όχι όμως και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, οι οποίοι αντ’ αυτού έλαβαν το σχετικό μήνυμα, χωρίς όμως να
ισχύει κάτι από αυτά που αναφέρονται σε αυτό, παρόλο που στο δελτίο ελέγχου και επανελέγχου αναγράφονται όλοι οι συνιδιοκτήτες (ονόματα, Α.Φ.Μ. κ.α.).


Τονίζεται δε, ότι στα δελτία ταχείας αυτοψίας και στα δελτία επανελέγχου, τα οποία έχουν επισυναφθεί στην αίτηση της arogi.gov.gr, δεν έχουν αναγραφεί όλοι οι συνιδιοκτήτες (ονόματα,
Α.Φ.Μ., κ.α.), καθώς ουδείς από τους ελεγκτές μηχανικούς αλλά και από τους πολίτες ήταν ενήμερος για την υποχρέωση αυτή, ώστε να είναι εφικτή η αποζημίωση μέσω της πλατφόρμας.
Σημειώνεται ότι, ειδικά για την αποζημίωση της οικοσκευής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο υποβολής αίτησης για την καταβολή της αποζημίωσης οικοσκευής, με την οποία
ενίσχυση ικανοποιείται πλήρως κάθε τυχόν δικαίωμα του δικαιούχου αναφορικά με το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την
αντικατάσταση της οικοσκευής, που εξάλλου δικαιούνται όλοι οι πληγέντες.


Ακόμα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση 1) που δεν υποβληθεί φάκελος για την επιχορήγηση ή ο λαβών την ενίσχυση της πρώτης αρωγής δεν κριθεί δικαιούχος επιχορήγησης, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του 2) ψευδούς δήλωσης ή που κατά τον έλεγχο για την εξόφληση και
εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού επιχορήγησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, επιβάλλεται
πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης πρώτης αρωγής εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του και 3) πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη
φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.) των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή των αιτούντων, η ΑΑΔΕ δύναται α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη
χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις δικαιούχων, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής
απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Ομοίως, προβλέπεται ότι σε περίπτωση 1) που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε
το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται. Ειδικά, εφόσον ο αιτών είναι επιχείρηση, το συνολικό ποσό επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική
επιστροφή του. 2) ψευδούς δήλωσης ή που κατά τον έλεγχο για την καταβολή και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί
δικαιούχος, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης πρώτης αρωγής. Ειδικά εφόσον πρόκειται για
επιχείρηση, το ποσό επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του. 3) πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής
δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό μητρώο κ.λπ.) των φυσικών και νομικών προσώπων
με σκοπό την υπαγωγή των αιτούντων, η ΑΑΔΕ δύναται α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και να ενημερώσει
εγγράφως τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς
καταστρατηγούν τις διατάξεις δικαιούχων, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες
συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Με δεδομένο τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι :
1. Για κάθε αίτηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής που υποβάλλεται στην πλατφόρμα, πρέπει να ακολουθήσει αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής ή ανακατασκευής και
έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής, και επομένως θα ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς κατά την ημέρα του σεισμού 27.09.2021 ή μεταγενέστερα για τους νέους 
κτήτορες μετά τον σεισμό, και όχι σύμφωνα με το Ε9 που εμφανίζεται κατά την 27.09.2021, έστω κι αν οφείλονταν αλλά δεν είχε μέχρι τότε τροποποιηθεί το Ε9 οπότε στην περίπτωση αυτή θα
λάβουν αποζημίωση πρώτης αρωγής πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι με την υποχρέωση να την επιστρέψουν, ή σύμφωνα με το τροποποιημένο Ε9 κατά την 28.01.2022 για τροποποιήσεις μετά
την 1.1.2021. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, τα υποβληθέντα Ε9 μέχρι την 27.09.2021 δεν πιστοποιούν κατ’ ανάγκη σε κάθε περίπτωση τον πραγματικό ιδιοκτήτη την 27.09.2021.

2. Δωρεάν κρατική αρωγή στεγαστικής συνδρομής δικαιούται ο πολίτης για ιδιοκτησίες του έως το μέγιστο όριο των 150τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του, ενώ η
ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει να υποβάλλεται αίτηση σε αυτήν για όλα τα πληγέντα κτήρια που εμφανίζονται στο Ε9, χωρίς περιορισμό των 150τ.μ., με αποτέλεσμα μεγάλο ποσό των καταβληθέντων
χρημάτων θα επιστραφούν.

3. Για τους ήδη κατέχοντες δελτία ταχείας αυτοψίας και επανελέγχου, χωρίς όμως ορθή ή και πλήρη αναγραφή στοιχείων (όνομα, Α.Φ.Μ. κ.α.) δεν είναι εφικτό να τροποποιηθούν τα χιλιάδες δελτία
ταχείας αυτοψίας και επανελέγχου με νέες αυτοψίες, πολύ δε περισσότερο η επέμβαση σε αυτά εκ των υστέρων από τρίτους αποτελεί παραποίηση δημοσίου εγγράφου
4. πολλοί δικαιούχοι δεν διαθέτουν δελτία ταχείας αυτοψίας και επανελέγχου, δεδομένου ότι είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τις αρμόδιες επιτροπές, είτε οι αιτήσεις αφορούν σε χώρους που
δεν ελέγχθηκαν ή σε αιτήματα επανεξέτασης.

5. Η προκαταβολή αποτελεί σημαντικό βοήθημα στους δικαιούχους, διότι σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν πληγέντα κτήρια που στεγάζουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις

6. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει εκ νέου στις 14.02.2022. Ως εκ τούτου, για να μπορούν οι πολίτες να λάβουν την αποζημίωση της πρώτης αρωγής που δικαιούνται και για την οποία δε φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με λάθη και παραλήψεις, προτείνεται : α) να γίνουν δεκτά τα υποβληθέντα δελτία ελέγχου ή επανελέγχου με ευθύνη των αιτούντων, δεδομένου ότι θα ελεγχθούν μελλοντικά με τις αντίστοιχες κυρώσεις, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία β) να παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα τουλάχιστον ένα μήνα μετά τις 07.04.2022 ή 21.04.2022, ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για αυτοψίες ανάλογα με την ημερομηνία οριοθέτησης, αλλά και εκτιμητέος χρόνος ολοκλήρωσης όλων των αυτοψιών.
https://www.neakriti.gr/