1 Ιουλίου 2020

Ποιες είναι οι 18 (ΜΚΟ), που δύνανται να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών


ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας


ΠΡΟΣ   Τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
ΘΕΜΑ.    «Ποιές είναι οι 18 «ΜΚΟ», που δύνανται να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών φιλοξενίας»


Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, του τοπικού τύπου των νησιών του Βορείου Αιγαίου, εξέπνευσε η με την υπ' αρ. ¨3063¨ Κοινή Υπουργική Απόφαση,    οριζόμενη προθεσμία υποβολής αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο «Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», για Οργανώσεις που είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό σχετικό μητρώο, του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ότι, η αποστολή αιτήματος εγγραφής στα πλαίσια της Β' φάσης εντός της ως άνω προθεσμίας, είχε τεθεί, εξαρχής, ως προϋπόθεση για να μην απολέσουν οι πιστοποιημένες στο παλαιό μητρώο ΜΚΟ, το δικαίωμα εισόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε δομές  φιλοξενίας των νησιών.
Ειδικότερα, από τις 40 ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται σήμερα εντός των δομών φιλοξενίας, μόλις 18 έχουν αποστείλει, έως τις 14/6, το αίτημα εγγραφής Β' φάσης στο νέο μητρώο. Επομένως, μόνο οι 18 αυτές Οργανώσεις δύνανται να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε, ποιές είναι οι 18 «Ελληνικές και Ξένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)», που υπέβαλαν αίτημα εγγραφής στα πλαίσια της Β' φάσης, στο νέο μητρώο, ως άνω και δύνανται να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών φιλοξενίας;


Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ