21 Απριλίου 2020

2.400.000 ευρώ για τα έτη 2021- 2022- 2023- 2024 -και 2025 για την μίσθωση χώρων στη Σάμο με σκοπό δημιουργία δομής φιλοξενίαςΌσοι πίστεψαν  τα περί αποσυμφόρησης να τα αποτελέσματα για τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενοικιάζει το κράτος χώρους στη Σάμο για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ