25 Αυγούστου 2019

Γιατί επιτρέπεται στις ΜΚΟ να στήνουν εγκαταστάσεις & παρατηρητήρια στα Ελληνικά νησιά?Γιατί δεν συλλαμβάνονται? Τι είδους πληροφορίες συλλέγουν πέρα από την υποβοήθηση της παράνομης μετανάστευσης? Που τις διαβιβάζουν? Ποιός τους πληρώνει? Έχουμε κράτος ή δεν έχουμε κύριοι?

Στην Σκάλα Συκαμιάς αποβιβάστηκαν μέσα σε 10 λεπτά 4 βάρκες. Στην συγκεκριμένη περιοχή έχει τις εγκαταστάσεις της και δύο παρατηρητήρια στον Φάρο Κόρακα και στο βουνό Λεπέτυμνο, η ΜΚΟ "Lighthouse Relief"