13 Αυγούστου 2017

Η κυβέρνηση γνώριζε τις διαστάσεις του Μεταναστευτικού και τις επιδοκίμαζε [τα στοιχεία]Επιλέξαμε, λοιπόν, να παραθέσουμε σήμερα στοιχεία αδιαμφισβήτητα από τους κυβερνώντες, λόγω του γεγονότος, ότι περιλαμβάνονται σε Συνοπτική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα: «Επιπτώσεις από τις Ροές Προσφύγων στα Νησιά του Αιγαίου». 

Η κυβερνητική Έκθεση φέρει ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2015. Είναι, δηλαδή,πριν από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Ο Πρωθυπουργός είχε λάβει γνώση αυτής της Έκθεσης, ο ελληνικός λαός όχι. Στην Έκθεση βρίσκονται οι αποδείξεις για το γεγονός ότι η κυβέρνηση γνώριζε για το πρόβλημα και για τις παραμέτρους του, αλλά επέλεξε να το αφήσει να υπερμεγεθυνθεί, εις βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας και του Ελληνισμού.
Στη σελίδα 2 της ανωτέρω Έκθεσης αναφέρεται: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας…, κατά την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2015, οι συλληφθέντες…μη νόμιμοι μετανάστες ανήλθαν στο σύνολό τους στις 271.156, παρουσιάζοντας αύξηση 251% σε σχέση με το σύνολο του 2014 (77.163) και 530% σε σχέση με το σύνολο του 2013 (43.002)… Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, οι ροές (αφίξεις) προς την Ελλάδα μέσω της Μεσογείου ανήλθαν στις 288.020, παρουσιάζοντας αύξηση 602% σε σχέση με το σύνολο του 2014 (41.048)».

 Η υπέρμετρη αυτή αύξηση των ροών «άρχισε να γίνεται ορατή ήδη από τον Απρίλιο του 2015, οπότε και οι ροές προσφύγων και μεταναστών παρουσίασαν αύξηση 945% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014… Η τάση αυτή διογκώθηκε τους επόμενους μήνες, φτάνοντας το μήνα Αύγουστο στις 107.843, που μεταφράζεται σε αύξηση 1500% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014…». Με βάση τα ίδια στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, «ως προς το φύλο των συγκεκριμένων προσφύγων και μεταναστών, το 66% είναι άνδρες, το 13% γυναίκες και το 21% παιδιά.» (Σελίδα 3). Στη σελίδα 4 διαβάζουμε: «…οι προαναφερθείσες ροές μέσω της Μεσογείου προς την Ελλάδα κατά την περίοδο Ιανουάριος – μέσα Σεπτεμβρίου 2015 αντιστοιχούν στο 2,6% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας ή στο 0,05% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Αντίστοιχα, οι εν λόγω ροές προς την Ιταλία αντιστοιχούν στου 0,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας… Εάν δε στην εν λόγω σύγκριση συνυπολογιστεί και η οικονομική κατάσταση κάθε κράτους-μέλους, τότε η ένταση του προβλήματος για την Ελλάδα –που ξαναμπαίνει σε ύφεση και έχει πολύ χαμηλότερο ΑΕΠ (αλλά και κατά κεφαλήν ΑΕΠ) από οικονομίες όπως η Ιταλία- γίνεται ακόμα πιο πρόδηλη.». Στο κεφάλαιο Γ της Έκθεσης, με τίτλο: «Επιπτώσεις Προσφυγικών / Μεταναστευτικών Ροών και Δημόσια Διοίκηση» και συγκεκριμένα στις σελίδες 8 και 9 αναφέρονται: «…για το κόστος δημιουργίας νέων χώρων φιλοξενίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εμπειρία από τη δημιουργία χώρου υποδοχής προσφύγων/μεταναστών στον Ελαιώνα, σύμφωνα με την οποίαεκτιμάται ότι για τη δημιουργία ενός χώρου υποδοχής – φιλοξενίας 800-1.00 ατόμων, απαιτείται κατ’ ελάχιστον ποσό ύψους 3,3 εκατ. ευρώ…».

Στην ίδια σελίδα στο κεφάλαιο Δ με τίτλο: «Επιπτώσεις στην Οικονομία – Τουρισμό» οι συντάξαντες την Έκθεση διαπιστώνουν τα εξής: «…Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις…οι επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα νησιά φαίνεται να είναι οι εξής: α) Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων…, β) Συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου:…, γ) Απώλειες στον κύκλο εργασιών:…, δ) Μειωμένος ρυθμός κρατήσεων για την τρέχουσα περίοδο και προκρατήσεων για το 2016:…, ε) Ακυρώσεις συνεδρίων και προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων:… στ) Ακυρώσεις πτήσεων από το εξωτερικό…». Επίσης, διαπιστώνουν οι συντάξαντες στη σελίδα 10: «Επομένως, η συνολική απώλεια για την εθνική οικονομία για κάθε μία μη πραγματοποιηθείσα διανυκτέρευση ανέρχεται σε 154 ευρώ ή 185,5 ευρώ ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή που χρησιμοποιείται.

Έτσι, εάν υποθέσουμε ένα μέσο πολλαπλασιαστή ίσον με 2,5, οι συνολικές απώλειες στην οικονομία της Κω (από τις προαναφερθείσες απώλειες 7 δις ευρώ) μπορούν να φτάσουν και τα 18 εκατ. ευρώ.». Πλέον των προαναφερθέντων, συγκλονιστικές είναι οι Συμπερασματικές Σκέψεις της Έκθεσης. Στις σελίδες 10 και 11 διαβάζουμε: «…το συγκεκριμένο φαινόμενο είχε σημαντικές επιπτώσεις και κόστος τόσο για το δημόσιο μηχανισμό (κεντρική διοίκηση και περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση) όσο και για την οικονομία, με έμφαση, φυσικά, στην τουριστική δραστηριότητα των νησιών που δέχθηκαν το μεγαλύτερο μέρος των ροών προσφύγων και μεταναστών. Τα στοιχεία που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών του εν λόγω φαινομένου είναι… (γ) η θέσπιση πλαισίου και διαδικασιών για την πλήρη –σε όλες τις διαστάσεις- της δημοσιονομικής επίπτωσης της αντιμετώπισης του φαινομένου, ώστε η χώρα να είναι σε θέση εγκαίρως είτε να ζητήσει σχετική χρηματοδοτική αρωγή είτε να διεκδικήσει το εν λόγω ποσό να μην συνυπολογισθεί στη διαμόρφωση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί… (σ.σ. έκτοτε επεδίωκαν την σύνδεση μεταναστευτικού – αξιολόγησης).


Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω φαινόμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο από την Ελληνική Πολιτεία, όσο και από την ελληνική κοινωνία με αλληλεγγύη και ανθρωπιστική πρόνοια (όπως ήδη συμβαίνει από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών), σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις τελευταίες αράδες των Συμπερασματικών Σκέψεων:

«Άλλωστε, η άμεση επαφή των Ευρωπαίων τουριστών στα Ελληνικά νησιά με το φαινόμενο φαίνεται ότι λειτουργεί εποικοδομητικά όσον αφορά την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών για το ζήτημα, αλλά και για την αναγκαιότητα στήριξης της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες στην οικονομία και κοινωνία λόγω της εγχώριας κρίσης.» ! Δηλαδή, επέτρεπαν την δραματική κατάσταση στα νησιά μας, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τουρίστες και μέσω αυτών οι χώρες τους. Ζημιώθηκαν τα νησιά μας και ο τουρισμός για να διεθνοποιηθεί το πρόβλημα. Κατόπιν αυτών, τα συμπεράσματα δικά σας.

Υ.Γ.: Στον νόμο 3386/2005 στο αρ. 76 §1, όπου προβλέπονται οι Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης, ορίζεται ρητά: «Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας…για εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς…». Ο νόμος 4251/2014, με το άρθρο 139, διατήρησε σε ισχύ την προαναφερθείσα διάταξη του Ν. 3386/2005, με την ίδια ορολογία. Τέλος, η πρώτη αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 76 §1 διατηρήθηκε σε ισχύ και με τον γνωστό νόμο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την απόδοση Ιθαγένειας (sic) της 09ης Ιουλίου 2015. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 8 §19. Συμπέρασμα: Ο όρος «λαθρομετανάστης» για τους παρανόμως εισελθόντες στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπούς, τον οποίο σχεδόν έχει ποινικοποιήσει η κυβέρνηση και κατηγορεί όποιον τον χρησιμοποιεί περίπου ως «φασίστα», υφίσταται και διατηρήθηκε σε ισχύ από τον νόμο της κας Χριστοδουλοπούλου. Πλεόν, είναι αποδεδειγμένο. Έχουν πλήρη άγνοια ακόμη και των νόμων τους. Είναι τόσο επικίνδυνοι.  

Συντάκτης  Παναγιώτης Μπαλακτάρης   πηγη alright.gr