8 Αυγούστου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.Ενημερώνουμε τους Βιοκαλλιεργητές που είναι δικαιούχοι στο μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, ότι η υποχρέωση τους  για την σύναψη νόμιμης σύμβασης με τους συμβούλους Π.Ε Γεωπόνων ή Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της σύμβασης, όσο και του πτυχίου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι πτυχιούχος Π.Ε. Γεωπόνος ή Τ.Ε. Τεχνολόγος Γεωπονίας, παρατείνεται μέχρι 31-8-2017.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ


ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ