29 Ιουλίου 2017

Στις 6 Ιουλίου 2017 ανανεώθηκε η σύμβαση στις 15 Ιουλίου ξέσπασε η φωτιά...αμοιβή 19.143.28 ευρώ

Την καινούργια σύμβαση υπογράφει ο Αντιδήμαρχος  Πάρης Παπαγεωργίου