6 Ιουνίου 2017

Μάχιμη πενταετία: Η μεγάλη αδικία για ΕΠΟΠ και νεοεισερχόμενους


Μάχιμη πενταετία: Οι χαμηλόβαθμοι υπαξιωματικοί καλούνται να πληρώσουν μέχρι και 20.000 ευρώ χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα
Επιστολή υπαξιωματικού στο ArmyNow.Net, επισημαίνει το πρόβλημα για τα πλασματικά, ή όπως συνήθως αποκαλείται για την “μάχιμη πενταετία”που πρέπει να αναγνωρίσουν.

Ακούει άραγε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

Ολόκληρη η επιστολή του:


Είμαι Υπαξιωματικός προέλευσης ΕΠΥ έχοντας διανύσει 25 συναπτά στρατιωτικά έτη στην Υπηρεσία και θα ήθελα να παραθέσω τις παρακάτω παραδοχές/πληροφορίες, η οποίες αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με την αναγνώριση των 5 πλασματικών ετών Υπηρεσίας και όχι μόνο.

Στο ΠΔ 169/2007 (παράγ. 5α, καθώς και στο 2ο εδάφιο της παράγ. 5γ του άρθρου 40) αναφέρεται ότι, «ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των 3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Ζώνης Μάχης, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σ’ αυτά, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη στο σύνολό του, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του στελέχους που απομακρύνεται από τις ΕΔ με την ιδιότητα του μονίμου».
Στο ίδιο ΠΔ 169/2007 (παραγ. 1, 2 και 3 του άρθρου 59) αναφέρεται ότι, «για τους υπαλλήλους που κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από 1ης Οκτωβρίου 1990 και μετά και συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ.

Η παραπάνω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Επίσης, καταβάλλεται και για τις πλασματικές υπηρεσίες».
Στο Ν.4387/2016 (παραγ. 1α, β και 2α του άρθρου 4, συνδυαστικά με την παράγ. 1 του άρθρου 5) προβλέπεται ότι, «από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του εργοδότη».

Στον ίδιο Ν.4387/2016 (άρθρα 15 και 34), αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζεται από τις διατάξεις του ότι, «ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
ArmyNow.Net