3 Ιουνίου 2017

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »


Προς: 1.Μέλη και Εκπροσώπους Φορέων της      Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 ( όπως ο πίνακας αποδεκτών)
2.ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ
ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΟΤΟΥΡΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
3.ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
4.Εκπροσώπους Δημοτικών Παρατάξεων Στυλιανό Θάνο
 Κων/νο Τζίχα
Αναστάσιο Κοζώνη
Χρήστο Χατζηχριστοδούλου
Αντώνιο Σίμο(Άρθρο 76, Ν. 3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου (Πλατεία Πυθαγόρα) την 8η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος 
Δήμαρχος Σάμου