3 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου


Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  9η του μηνός Ιουνίου  2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  13492/02-06-2017,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Άρθρο 67, Ν.3852/10.


1. Συζήτηση – ενημέρωση για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.
    Εισηγητής:  Τμήμα προγραμματισμού
2. Έγκριση έκθεσης  εσόδων εξόδων Α’ τριμήνου (περ 1/1 έως  31-3-2017) για τον έλεγχο
    υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.
    Εισηγητής:  Οικονομική υπηρεσία - τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας.
3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού τροποποίηση-τεχνικού προγράμματος Δήμου Σάμου οικ
      έτους  2017.
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία -  τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας.    
4. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΤΟΥΡΣ με θέμα Αναμόρφωση
    προϋπολογισμού- τεχνικού προγράμματος και προγράμματος Δράσης.
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία -  τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας.    
5. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για χορήγηση εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων.
    Εισηγητής: .Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.  
6. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας μαθητών από την Κύπρο στα πλαίσια συνεργασίας του
      Δήμου Σάμου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
      Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.  
7. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2017 σε όμορες επιχειρήσεις – καθορισμός
    ανταλλάγματος.
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα εσόδων.
8. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2017 με δημοπρασία.
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία τμήμα εσόδων.
9. Παράταση μείωσης μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου (παρ 4 άρθρο 9 Ν. 4071/12).
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα εσόδων.
10. Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία τμήμα εσόδων
11. Έγκριση 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «Ανέγερση  
      Δημαρχείου (Πυθαγορείου)».
      Εισηγητής:  Τεχνικές υπηρεσίες
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική
      Οδοποιία Σάμου – Τμήμα Σπηλιά Πυθαγόρα».
      Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
13. Χορήγηση Παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ        
     ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΙΛΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ».
     Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
14. Συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
      ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ».
      Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες διαμόρφωσης για
      τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Σάμου.
      Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.  
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατεπείγον εργασίες
      αποκατάστασης βλάβης δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Αγ. Θεοδώρων.
      Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.  
17. Έγκριση 1ου πρακτικού τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εκπόνηση και υποστήριξη
      εργασιών για τη δημιουργία προφίλ του Δήμου Σάμου  σύμφωνα με τις οδηγίες του
      Π.Ο.Υ.».
      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία- τμήμα προμηθειών & αποθήκης .  
18. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 20/2017 απόφαση  της ΕΠΖ με θέμα:  Εισήγηση τεχνικής
      υπηρεσίας Δήμου Σάμου – κυκλοφοριακή μελέτη παραχώρησης χώρου στάθμευσης στη
      διασταύρωση της οδού Δερβενακίων με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.
      Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.19. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  22/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Κάθετη σηματοδότηση επί
    της οδού Μπουμπουλίνας  πλησίον 3ου Νηπιαγωγείου Καρλοβάσου (λιμάνι) του Δήμου
    Σάμου.
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.
20. Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών στο ισόγειο του πρώην 2ου δημοτικού
    σχολείου πόλεως Σάμου στο Σωματείο  Ένωση Μικρασιατών Σάμου.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
21. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.