10 Μαΐου 2017

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Όλες οι αλλαγές στο ισχύον καθεστώς


Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β 1547/08-05-2017).
Με το σύστημα του net metering ο αυτοπαραγωγός διαθέτει στο σύστημα την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει αφού καλύψει τις δικές του ανάγκες ή, σε περίπτωση που η αυτοπαραγωγή δεν επαρκεί, απορροφά από το σύστημα την ενέργεια που είναι επαρκής.

Με τη νέα απόφαση καθιερώνεται και ο εικονικός συμψηφισμός που επιτρέπει την εφαρμογή του net metering και για εγκαταστάσεις παραγωγής - κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και δεν συνδέονται ηλεκτρικά - θα πρέπει όμως να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού αφορά αυτοπαραγωγούς που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους, δημοσίου ενδιαφέροντος, σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας.
Ακόμη αφορά εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α' 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων.
Οι συμβάσεις συμψηφισμού μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών θα έχουν διάρκεια 25 έτη, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Κεντρική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών-αυτοπαραγωγών.
Σε απώτερο διάστημα ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός θα επεκταθεί καλύπτοντας και άλλες τεχνολογίες, πέρα από τα φωτοβολταϊκά.


Πηγή: reporter.gr