4 Μαΐου 2017

Δασικοί χάρτες: Εκπτώσεις και δόσεις για τα εκχερσωμένα


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μειωμένο έως και κατά 83% θα είναι το αντάλλαγμα χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί, ενώ οι καλλιεργητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής του σε 100 δόσεις, θα μπορούν έως τις 12 Ιουνίου για τις περιοχές που έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες να προχωρήσουν στην τακτοποίησή τους.

Ατελώς θα υποβάλλονται οι αντιρρήσεις για τα κληροτεμάχια σε αναδασμό ή περιοχές αναδασμού. Δεν θα χρεώνονται επίσης οι αντιρρήσεις που θα υποβάλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Ατελώς θα υποβάλλονται οι αντιρρήσεις για τα κληροτεμάχια σε αναδασμό ή περιοχές αναδασμού. Δεν θα χρεώνονται επίσης οι αντιρρήσεις που θα υποβάλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου και Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τίμημα που καθορίζεται με την απόφαση αυτή θα επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, με δεύτερη ΚΥΑ, που υπεγράφη, ορίζεται ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για τα κληροτεμάχια σε αναδασμό ή περιοχές αναδασμού, καθώς επίσης και για τις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
Σε ό,τι αφορά τα ανταλλάγματα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, η ΚΥΑ προβλέπει ότι:
• σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους),
• σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,
• σε δημόσιες εκτάσεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις (των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.
Παράλληλα προβλέπεται ότι για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση και μετατράπηκαν από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007 υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Ως εκ τούτου τα ποσοστά για τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες προσαυξάνονται και διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25% αντίστοιχα. Από τη δαπάνη αναδάσωσης εξαιρούνται οι εκτάσεις προ του 1975, ενώ προβλέπεται ότι το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
Οπως επεσήμανε σε δήλωσή του ο κ. Φάμελλος, «με την ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της γεωργικής καλλιέργειας στο πλαίσιο των συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων, μειώνεται το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος και το κόστος φακέλου και αποκαθίσταται η συμβατότητα των χρήσεων, χωρίς πρόβλημα στις αγροτικές επιδοτήσεις».
Διαθέσιμες
Η προθεσμία, η οποία δίνεται για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, είναι έως τις 12 Ιουνίου για τις περιοχές για τις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες για όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας και μπορούν από τώρα να αξιοποιηθούν και στις περιοχές όπου οι χάρτες θα αναρτηθούν την ερχόμενη περίοδο.
Να σημειωθεί ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε λίγες εβδομάδες πριν έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς έκτασης δασικού χαρακτήρα με μειωμένο κόστος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 4467/2017 ως αντίτιμο για την εξαγορά μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν από το 1975 ορίζεται το1/4 της αντικειμενικής αξίας, αντί για το 1/3 που όριζε η παλαιότερη ρύθμιση.
Επιπλέον ο ίδιος νόμος είχε απλοποιήσει και τις απαιτήσεις της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, ορίζοντας ότι στο εξής δε θα χρειάζεται η υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο σύστημα επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ). Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους καλλιεργητές των συγκεκριμένων εκτάσεων να μπορούν να φιλοξενούν μικροεγκαταστάσεις, δηλαδή υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές ή γεωτρήσεις που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.
«Είναι ευθύνη όλων των υπηρεσιών και των συναρμόδιων φορέων να ενημερώσουμε τους πολίτες και να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, και να αρχίσει η διαδικασία κυρώσεών τους, κάτι που θα αποτελέσει μείζονα αλλαγή στη διαχείριση του χώρου, της υπαίθρου και του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα μεγάλη πολιτική σημασία», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.
Παραδείγματα για το κόστος εξαγοράς ή απόκτησης εκτάσεων
Συγκεκριμένα παραδείγματα για τον υπολογισμό του κόστους εξαγοράς ή της απόκτησης χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται έδωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα παραδείγματα στηρίζονται στην υπόθεση ότι η αξία της έκτασης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά στρέμμα τόσο για την αντικειμενική όσο και γι' αυτήν του δάσους.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄
Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα: Σύμφωνα με τις παλιές διατάξεις προβλεπόταν τίμημα ύψους 500 ευρώ/στρέμμα (τα 200 ευρώ για την κυριότητα σε 4 δόσεις και τα 300 ευρώ εφάπαξ). Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται τίμημα ύψους 270 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις (μείωση κόστους 46%).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄
Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα: Με τις παλαιότερες διατάξεις δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της χρήσης της έκτασης. Ο καλλιεργητής όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά της έναντι 500 ευρώ/στρέμμα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση Α΄. Με τις νέες διατάξεις ο καλλιεργητής θα πληρώσει 120 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις (μείωση κόστους 76%).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ΄
Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν από το 1975, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με το παλαιό καθεστώς προβλεπόταν εφάπαξ πληρωμή ποσού 180 ευρώ για τη χρήση, ενώ με τις νέες το κόστος ανέρχεται σε 75 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις (μείωση κόστους 58,3%).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ΄
Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με τις προηγούμενες διατάξεις ο καλλιεργητής πλήρωνε 921,25 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις, ενώ με τις νέες το κόστος ανέρχεται σε 180 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις (μείωση κόστους 80,5%).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ε΄
Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα: Με τις προηγούμενες διατάξεις προβλεπόταν κόστος 801,25 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις, ενώ με τις νέες μειώνεται σε 135 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις (μείωση κόστους 83,2%).
Επιπλέον με δεύτερη ΚΥΑ, η οποία υπεγράφη χθες από τους αναπληρωτές υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών, Σωκράτη Φάμελλο και Γιώργο Χουλιαράκη, καθορίζεται ατέλεια, δηλαδή δωρεάν υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών για:
• Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού.
• Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.
• Τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε περίπτωση που υποβάλουν αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών.
Ατέλειες
Μέχρι σήμερα ατέλεια είχε προβλεφθεί για αντιρρήσεις σε περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στον δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού, περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού, περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Παράλληλα στο πλαίσιο ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών για το 35% της χώρας, έχει παραταθεί η περίοδος ανάρτησης έως και 5 μήνες, έχει μειωθεί το τέλος αντιρρήσεων, έχει δοθεί ατέλεια σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμων πράξεων της διοίκησης, έχει προβλεφθεί η ατελής αίτηση πρόδηλου λάθους και έχει δοθεί παράταση στους ΟΤΑ να αποστείλουν τα περιγράμματα οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, ενώ έχουν καλυφθεί οι νόμιμες χρήσεις εντός αναδασωτέων περιοχών.
Παράταση ενός μήνα για τα αυθαίρετα
Κατά έναν μήνα παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης.
Ετσι, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου έως τις 8 Ιουνίου, καθώς η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 8 Μαΐου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το νέο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση είναι έτοιμο και θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή καθώς στο προηγούμενο διάστημα ενσωματώθηκαν σ΄αυτόν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν στη διαβούλευση.
Αναφορικά με την παράταση που δόθηκε σημειώνεται ότι «η κυβέρνηση επέλεξε η κοινοβουλευτική διαδικασία να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να βρει τον αρμόζοντα χώρο και χρόνο στον δημόσιο διάλογο.
Τεχνικές παρεμβάσεις
Τέλος, μετά την υιοθέτηση του νόμου, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις, απαραίτητες ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες θεσμικές προβλέψεις».
ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
εθνος