24 Μαΐου 2017

Φορολογούν και τους… Άγγλους συνταξιούχους στην Ελλάδα!


Χρειάσθηκε μία αναφορά, ενός ζεύγους Βρετανών συνταξιούχων που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα, για να πληροφορηθούν οι ενασχολούμενοι με τα ευρωπαϊκά δρώμενα, ότι οι συντάξεις τους, που φορολογούνται κανονικώς στην Αγγλία, φορολογούνται, ως εισόδημα και στην Ελλάδα της… ανάπτυξης!Με την αναφορά του (αριθ. 0968/2016) ο D. H και η σύζυγος του, βρετανικής ιθαγένειας, κατήγγειλαν στην αρμόδια Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι,   οι συντάξεις τους (επαγγελματική και γήρατος) φορολογούνται διπλά στην Ελλάδα, παρόλο που καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, για τις ίδιες συντάξεις και  στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Η αναφορά χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιανουαρίου 2017 και στις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους, η Κομισιόν εδέησε να τοποθετηθεί επί της πρωτοφανούς αυτής περιπτώσεως.

Με τον συνήθη «κομψό» τρόπο η Κομισιόν διαμηνύει στις ελληνικές αρχές ότι, τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με βάση την οποία απαγορεύονται οι διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή την κατοικία σε βάρος υπηκόων οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένου του δικού τους, ή σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου που ασκεί τις ελευθερίες που απορρέουν από την Συνθήκη, και δενμπορούν να εφαρμόζουν αδικαιολόγητους περιορισμούς σε αυτές τις ελευθερίες.

…και επισημαίνει η Κομισιόν ότι , « η φορολόγηση σύνταξης του ΗΒ που εισπράττεται στην Ελλάδα καθορίζεται με βάση τις εθνικές νομοθεσίες τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ελλάδας, καθώς και τη σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί από τα κράτη αυτά (στο εξής: «ΣΔΦ»).

Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο Χ (2) της σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, οι συντάξεις που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στο Ηνωμένο Βασίλειο από άτομο που είναι κάτοικος Ελλάδος και υπόκειται σε ελληνικό φόρο, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.»

Όπως δε συνηθίζει η Κομισιόν να καταλήγει στις απαντήσεις που δίνει σε σχετικές αναφορές, γνωστοποιεί στο διπλά φορολογούμενο ζεύγος των Αγγλων συνταξιούχων ότι , «δεν έχει επίσημη αρμοδιότητα να εφαρμόσει, να ερμηνεύσει ή να υλοποιήσει την ΣΑΔΦ, δεδομένου ότι οι συμβάσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.»!

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr