30 Απριλίου 2017

Συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Κατρακάζου στο περιοδικό ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ