6 Απριλίου 2017

Τα φούμαρα της προνομοιακής μεταχείρισης των «προσφυγικών νησιών»


Με ένα άλλο μάτι έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, σε ανώτερο μάλιστα επίπεδο, να αντιμετωπίζει τα νησιά που σηκώνουν το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Από υποσχέσεις μια χαρά πάει. Η άτιμη η πραγματικότητα έρχεται κάθε τρεις και λίγο να τη διαψεύσει…

Έξι με επτά επιχειρήσεις από τη Χίο και περίπου δεκαεπτά από όλο το Βόρειο Αιγαίο είναι σε αυτές που επιλέγονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος «Αναβάθμιση Μικροομεσαίων» του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον επενδυτικό σύμβουλο Γ. Επιτροπάκη. Υπολογίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης θα είναι σκάρτα καμιά 500ριά χιλ. € ανά νησί!


Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπήκαν στον κόπο να καταρτίσουν φακέλους και να υποβάλλουν προτάσεις υπολογίζεται ότι είναι πενταπλάσιος. Μια στις πέντε προτάσεις από το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή, εγκρίθηκαν. Ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός υλοποίησης, με προϋπόθεση τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων, πιο καλά να μην το σκεπτόμαστε.

Σε μια πρακτική, επομένως, εφαρμογή, πού πήγε η κυβερνητική δέσμευση ότι θα δοθούν οδηγίες ευνοϊκότερης αντιμετώπισης των αναγκών των νησιών των προσφυγικών ροών;

Δεν περιμένει κανένας ασφαλώς ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που εξετάζουν τις υποβληθείσες προτάσεις προσθέτουν αυτοβούλως πολιτικά κριτήρια. Τόσο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και από όλα όσα μέχρι σήμερα προκηρύσσονται απουσιάζει η σαφής οδηγία πριμοδότησης με συγκεκριμένο ποσοστό όσων προτάσεων υποβάλλονται από Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο. Γράμμα κενό παραμένουν προς το παρόν οι διακηρύξεις της Νισύρου, οι συσκέψεις, δυο με τον Κουρουμπλή, πέντε – έξι με το Χαρίτση, και ποιος θυμάται πόσες άλλες.

Η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία απολύτως ένδειξη σεβασμού ούτε των νησιωτικών δικαίων αιτημάτων, ούτε καν των δικών της δεσμεύσεων. Η μόνη πολιτική που πιστά εφαρμόζει είναι το «είπα – ξείπα». Σ’ αυτή καθημερινά μας πείθει πως είναι ασυναγώνιστη. Εμείς γιατί παραμένουμε με δεμένα τα χέρια;
politischios