19 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ:ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Χίος έχει σχολικές μονάδες με μικρό αριθμό μαθητών (βλ. συνημμένους πίνακες μαθητικού δυναμικού). Οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται «στο κόκκινο», βάσει του νέου πλαισίου συγχωνεύσεων και καταργήσεων του Υ.Π.Δ.Β.Μ. & Θ. είναι τα συγκροτήματα Βολισσού (Γυμνάσιο- Λυκειακές Τάξεις), Καλαμωτής (Γυμνάσιο- ΓΕΛ) και Καρδαμύλων (Γυμνάσιο- ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).

1) Η εκπαίδευση, όμως, δεν είναι πρώτα και κύρια θέμα αριθμών. Για μικρές παραμεθόριες κοινωνίες το σχολείο συνιστά συνεκτικό παράγοντα και λόγο ανάσχεσης της δημογραφικής αποψίλωσης περιοχών. Η Βολισσός (ΒΔ Χίος) απέχει από την πόλη 50 χιλμτρ, τα Καρδάμυλα (ΒΑ Χίος) 30 χιλμτρ και η Καλαμωτή (Ν. Χίος) 25 χιλμτρ.

Τα σχολεία που λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές δέχονται μαθητές από χωριά που απέχουν πολλά περισσότερα από την πόλη και αρκετά χιλιόμετρα από τα σχολεία που φοιτούν. Για παράδειγμα, στα Καρδάμυλα φοιτούν μαθητές από τη Σπαρτούντα , χωριό που απέχει 23 χιλμτρ από τα Καρδάμυλα και 53 χιλμτρ από την πόλη.

Σημειωτέον ότι η λειτουργία των παραπάνω σχολικών μονάδων σχετίζεται άμεσα με την παραμονή ενεργού παραγωγικά πληθυσμού στα χωριά. Συγκεκριμένα, το κλείσιμο του σχολείου της Βολισσού θα ολοκληρώσει την πληθυσμιακή αποψίλωση της ΒΔ Χίου, εφ’ όσον οι οικογένειες με μαθητικό πληθυσμό μεταξύ των μελών τους θα φύγουν από την περιοχή, κυρίως προς την Αθήνα, βάσει της ιστορικά επικρατούσας τάσης της εσωτερικής μετανάστευσης από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Το κλείσιμο των σχολείων της Καλαμωτής θα έχει παρόμοιες συνέπειες για τη Ν. Χίο, όπου και η μαστιχοπαραγωγική οικονομική δραστηριότητα, ενώ το κλείσιμο των σχολείων στα Καρδάμυλα θα στρέψει τις κατ’ εξοχήν ναυτικές οικογένειες, κυρίως προς τον Πειραιά