27 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ: Τίμιοι, ανίκανοι, διεφθαρμένοι διορίζονται – προάγονται όλοι με απόλυτη εξουσία Πιτσιλή

 

Μετά την εξάρθρωση κυκλώματος εφοριακών οι οποίοι δρούσαν μέσα στη ΔΟΥ Χαλκίδας, αποκαλύφθηκε πως τόσο η επικεφαλής της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, προϊσταμένη της ΔΟΥ, Εύη Τύλη ,όσο και ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, που επίσης συμμετείχε στην ομάδα των εκβιαστών -εφοριακών, διορίστηκαν στη θέση αυτή με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και μάλιστα με την επίκληση… ειδικής ατιολογίας.

To documentonews.gr ξεκίνησε μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα , προκειμένου να απαντηθούν καίρια ερωτήματα ενός ακόμα σκανδάλου με “άρωμα Πιτσιλή” όπως είναι το γιατί τοποθετήθηκαν δυο διεφθαρμένα στελέχη της ΑΑΔΕ στα νευραλγικότερα πόστα της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Η έρευνα μας αποκάλυψε κάτι πρωτοφανές, κάτι που δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε καν στον ιδιωτικό τομέα. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλής ανέθεσε στον εαυτό του (ναι στον ίδιο του τον εαυτό) την απόλυτη δυνατότητα να παρακάμπτει τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης και να τοποθετεί όποιους θέλει σε νευραλγικές θέσεις της ΑΑΔΕ.
Παρότι η ΑΑΔΕ μας ενημέρωσε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως η ειδική αιτιολογία δεν αφορά τους συγκεκριμένους επίορκους υπαλλήλους αλλά κάποιον άλλον, έρχεται στην επικαιρότητα ένα σοβαρό θέμα για το οποίο μόλις πριν δύο εβδομάδες έκανε δημοσίευμα το Documento.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται το κάνει, να παρακάμπτει υποψηφίους με αντικειμενικά κριτήρια (αριστεία επιδόσεων, διδακτορικό τίτλο σπουδών κ.α.) και να προάγει όποιον θέλει με δική του απόφαση την οποία βαφτίζει ειδική αιτιολογία.


Έχει φτιάξει ένα δικό του σύστημα μέσα στην ΑΑΔΕ στο οποίο έχοντας την απόλυτη εξουσία κανονίζει τοποθετήσεις αρεστών στελεχών, παρακάμπτοντάς όλα τα αντικειμενικά κριτήρια.


Πώς γίνεται η επιλογή των προσώπων

Η επιλογή των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων της ΑΑΔΕ γίνεται κατόπιν πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι. Η διαδικασία επιλογής εξηγείται αναλυτικά σε απόφαση του Διοικητή και δεν ακολουθεί τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα αν και η εξουσιοδοτική διάταξη του ιδρυτικού νόμου της ΑΑΔΕ 4389/2016, λέει επί της ουσίας πως πρέπει να κινηθεί στο πνεύμα της διαδικασίας που ακολουθεί το δημόσιο.


Ωστόσο ο Γ. Πιτσιλής δημιούργησε έναν δικό του τρόπο ώστε να διορίζει πρόσωπα αρεστά στον ίδιο με απόφαση που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 28-09-2021.

Μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος των εκάστοτε ενδιαφερόμενων για πλήρωση θέσεων στην ΑΑΔΕ γίνονται οι αιτήσεις στο Γ τμήμα της διεύθυνσης προσωπικού της ΑΑΔΕ. Έπειτα στέλνεται στους υποψηφίους ένα προσωρινό φύλλο αξιολόγησης με τα μόριά τους, τα οποία έχουν καθοριστεί βάσει των τυπικών προσόντων τους. Έτσι οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν και αν το επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση.

Σε αυτό το σημείο τα μόρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών δεν περιλαμβάνονται, καθώς για αυτά αποφασίζει η Γνωμοδοτική Επιτροπή και δίνεται περιθώριο δύο ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Αφού γίνει η επεξεργασία τυχόν ενστάσεων και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, το τμήμα Γ΄ είναι αρμόδιο να αποστείλει σε όλους τους υποψηφίους το τελικό φύλλο αξιολόγησης.

Στη συνέχεια καλεί τους 15 πρώτους υποψηφίους (αν είναι λιγότεροι τους προσκαλεί όλους) για να αξιολογηθούν σε γραπτή δοκιμασία και συνέντευξη ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της οποίας το όνομα και μόνο κάνει ξεκάθαρο πως πρόκειται για μία επιτροπή που απλά εκφράζει άποψη και δεν αποφασίζει, αφού το τελευταίο πράττει τελικά ο ίδιος ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Μόλις γίνει η μοριοδότηση για τις γραπτές και προφορικές διαδικασίες καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά (με βάση τον αριθμό των μορίων που ο κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε). Στον πίνακα αυτών εντάσσονται όσοι τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική δοκιμασία αξιολόγησης βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με ποσοστό 50% (αποτελεί τη βάση) αλλιώς δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης.

Τι γίνεται όμως στο τελικό στάδιο που είναι οι διορισμοί και πως ο Γ. Πιτσιλής έχει τη δυνατότητα να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τις επιλογές , βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, των γνωμοδοτικών οργάνων;

Το αναφέρει το παρακάτω εδάφιο της επίμαχης απόφασης: «Μετά το πέρας της διαδικασίας, το αρμόδιο Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αρμοδιότητάς του κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού και εν συνεχεία υποβάλλεται στον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του στην περίπτωση όπου διαφοροποιείται από τη γνώμη του συμβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, πριν την έκδοση της απόφασης επιλογής και τοποθέτησης, ο Διοικητής δύναται επιπροσθέτως να ζητήσει τη γραπτή γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης ή την από κοινού γραπτή γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας κάθε φορά Φορολογικής ή Τελωνειακής Περιφέρειας ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) επί της καταλληλότητας του υποψηφίου που προκρίνεται προς επιλογή».
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό
Ο Γιώργος Πιτσιλής, λοιπόν, με την ανοχή των ανωτέρων του έχει δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα επιλογής, παρακάμπτοντας μάλιστα τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Η λεγόμενη «ειδική αιτιολογία» χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναξιοκρατίας μέσα στην ΑΑΔΕ και εξυπηρετεί την τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης- κλειδιά, πρόσωπα αρεστά στο Διοικητή και όχι πρόσωπα τα οποία αξιοκρατικά την δικαιούνται.

Έχει δώσει την δυνατότητα διατύπωσης μίας απλής γνώμης, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει πως τα μόρια είναι για τα μάτια του κόσμου και την κατ’ επίφαση αξιοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Έτσι αν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που έρθουν πρώτοι σε μόρια με βάση τα πτυχία τους και τη συνέντευξη δεν είναι αρεστοί στον Γ. Πιτσιλή τότε παρεμβαίνει και επικαλούμενος το καταχρηστικό δικαίωμα του για ειδική αιτιολογία επιλέγει τον δεύτερο ή τον τρίτο από τον πίνακα κατάταξης, βρίσκοντας κάθε φορά μια βολική αιτιολογία, όπως για παράδειγμα πως άλλος υποψήφιος έχει δύο χρόνια περισσότερη εμπειρία.

Ένα άλλο πλέον γνωστό σύστημα είναι μέσω της βαθμολογίας της προφορικής συνέντευξης να επηρεάζεται σημαντικά η τελική βαθμολογία, η οποία βαθμολογεί με βαθμό 5/10 τους καλύτερους, αυτούς που έχουν δηλαδή τα κατάλληλα αντικειμενικά κριτήρια και με 10/10 τους χειρότερους, ώστε ο πίνακας κατάταξης να διαμορφωθεί κατά βούληση του Γ. Πιτσιλή.

Εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Διοικητή είναι εάν τυχόν υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή κάτοχοι Διδακτορικών που προφανώς και η μοριοδότησή τους είναι τόσο υψηλή που τους περνούν όλους.

Τι κάνουν όμως οι επιτροπές κατόπιν εντολής του Διοικητή; Βαθμολογούν κάτω από τη βάση τις συνεντεύξεις των Αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αλλά και τους κατόχους διδακτορικού για να μην έχουν το δικαίωμα να συμπεριληφθούν στους πίνακες των προκρινόμενων υπαλλήλων.

Ο διοικητής, βέβαια, είναι τόσο εφευρετικός που φρόντισε να καλύψει κάθε αναποδιά που θα μπορούσε να τύχει. Αν, λοιπόν, βρεθεί κάποιος τόσο ικανός που ούτε οι επιτροπές μπορούν να τον κόψουν μπαίνει μπροστά η ειδική αιτιολογία, με την οποία ο Γ. Πιτσιλής μπορεί να επιλέξει όποιον ή όποια θέλει.
ΠΗΓΗ https://www.documentonews.gr/