14 Μαΐου 2024

Επιλογή συμμετεχόντων σε Θεματικό Εργαστήριο ΄΄ Γνωρίζοντας τα εμβληματικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, ΄΄ΣΑΜΟΣ΄΄».
Το Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης  Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο ΄΄ Γνωρίζοντας τα εμβληματικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης    ΄΄ΣΑΜΟΣ΄΄».


Το θεματικό εργαστήριο, που περιλαμβάνει περιήγηση σε πρότυπες αγροτικές επιχειρήσεις παραγωγή  οίνου & ελαίου, επιχειρήσεις   γαστρονομίας και τουρισμού. Θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Οίνου στην Σάμο  στις 20 Μαίου  ημέρα Δευτέρα και την Τρίτη 21 Μαίου 2024 και ώρα 9:30 πμ  με 15:15 μ.μ.. Πρόκειται για δράση του διακρατικού και διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο βιωματικό θεματικό εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, παραγωγοί τοπικών προϊόντων καθώς και όσοι απασχολούνται γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) άτομα, που θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης, ενώ απ’ αυτούς θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. 

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο θεματικό εργαστήριο μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ  (https://www.kaek-pesamou.info/) για να αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματά της. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16  Μαίου  .