26 Απριλίου 2024

Αγάπη Σμπώκου: Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί την εύκολη λύση για βάρη που δεν του αναλογούν

 

Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χωρίς τη δική τους γνώμη, τόνισε η Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ, εκπροσωπώντας  στη Συνέλευση τον ΣΕΤΕ και τον Πρόεδρό του Γιάννη Παράσχη.
Ο τουρισμός εν γένει και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος, είπε η κυρία Σμπώκου, αποτελούν διαχρονικά, λόγω των επιδόσεων σε επίπεδο τζίρου και ανθεκτικότητας, την εύκολη λύση για βάρη που δεν του αναλογούν, προσθέτοντας:

"Μετά την ανάκαμψη του 2023 η  συζήτηση για την φορολόγηση της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και την επιλεξιμότητα και τις ενισχύσεις τουριστικών επενδύσεων γίνεται πια με διαφορετικό πρόσημο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τέλους ανθεκτικότητας για την κλιματική αλλαγή, αλλά και ο νόμος περί ποσοστώσεων πνευματικών δικαιωμάτων.
Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι συζητήσεις που γίνονται από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιβολή τουριστικού φόρου επί του τζίρου των ξενοδοχείων, με τη δικαιολογία του «υπερτουρισμού» και της αδυναμίας των υποδομών για ουσιαστική διαχείριση των προορισμών, αρμοδιότητάς του.
Την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, τα οφέλη της οποίας διαχέονται σε όλη την αγορά, οικονομία και κοινωνία, καλούνται να πληρώσουν και πάλι οι νόμιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι … Ο ΣΕΤΕ έχει διαχρονικά μια απολύτως σαφή και ξεκάθαρη θέση για την ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχουν τα τουριστικά έσοδα στις τοπικές οικονομίες, καθώς οι προορισμοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού μας προϊόντος. Άλλωστε η σωστή διαχείριση εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε τόπου, αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η συμβολή των ΟΤΑ είναι πολύ κρίσιμη και απαιτείται από την κεντρική διοίκηση η σωστή ανακατανομή των τουριστικών εσόδων, προκειμένου να διασφαλίζεται ο δίκαιος κοινωνικός διαμοιρασμός των ωφελειών από την τουριστική ανάπτυξη.
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επιπλέον φορολογικά βάρη σε τουριστικές επιχειρήσεις, θα θέσουν σε κίνδυνο την αναπτυξιακή τροχιά του κλάδου και κατ΄ επέκταση της εθνικής μας οικονομίας. Ο τουριστικός τομέας και ο ξενοδοχειακός κλάδος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ανάλογο της συνεισφοράς τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση, Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση πρέπει να  προστατεύσουν τις επιχειρήσεις μας από την ανεξέλεγκτη λειτουργία μη αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων. Το πρώτο και βασικότερο όλων είναι να σταματήσουν να λαμβάνονται αποφάσεις που μας αφορούν χωρίς τη δική μας γνώμη".
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του η κυρία Σμπώκου, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του παγκόσμιου και κατ΄ επέκταση του ελληνικού τουρισμού είναι η ορθολογική διαχείριση πόρων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορία, η ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων.

Ο ΣΕΤΕ, τόνισε, έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για το αύριο του ελληνικού τουρισμού. Είναι η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό 2030, με 5 κεντρικούς πυλώνες:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα,
Η απαραίτητη βελτίωση σε δημόσιες υποδομές,
Η διαμόρφωση των οργανισμών DMO’s για την ολιστική διαχείριση προορισμών, και
το φλέγον ζήτημα της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού
κυρίως η βιωσιμότητα,
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της στη συνέλευση της ΠΟΞ η αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ κατέληξε με τα ακόλουθα λόγια:

"...Κοινή συνισταμένη είναι η ανάγκη για τη δημιουργία σύνθετων, και όχι μονοθεματικών, προϊόντων και υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να εμπλουτίσουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία. Βασική επιδίωξη είναι η σταδιακή άμβλυνση της εποχικότητας και η χωρική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητες σε περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες, η οποία θα οδηγήσει και στην αύξηση της Μέσης Δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι αναγκαία η δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών σχετιζόμενών άμεσα με τον τουρισμό, αλλά και έργων κοινής ωφέλειας σχετικά με την υγεία, τη διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων, έργων  ψηφιοποίησης κλπ, που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες εξίσου, αν όχι περισσότερο. Είναι επίσης αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε δράσεις εκπαίδευσης / κατάρτισης και επιχειρηματικότητας. Όμως η επιτυχής εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου -πέρα και πάνω από όλα- προϋποθέτει συνέργεια και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, κεντρικής διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, κατοίκων, φορέων.

Προϋποθέτει πως ο τουρισμός θα αρχίσει να αντιμετωπίζεται στη χώρα μας όχι ως ανάγκη, αλλά ως συνειδητή επιλογή. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται εμείς πρώτα και πάνω από όλα να είμαστε μαζί …

Ενωμένοι, δυνατοί, αποφασιστικοί.

Γι’ αυτό και η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι κάτι παραπάνω από ουσιώδης. Είναι προϋπόθεση για το καλό του ελληνικού τουρισμού. Καθήκον μας είναι όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά κυρίως, να την αναπτύξουμε παραπάνω. Να την κάνουμε πιο ουσιαστική, πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική για να μπορέσουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Ο δρόμος της ενότητας και της συνεργασίας δεν είναι ευχή… Είναι αναγκαιότητα.

Ο τουριστικός τομέας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε, μια ισχυρή και ενιαία φωνή. Ελπίδα και επιδίωξη μας είναι να εργαζόμαστε μαζί, να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα. Για να εξασφαλίσουμε καλύτερο και ανταγωνιστικότερο ελληνικό τουριστικό προϊόν".

ΠΗΓΗ https://www.tornosnews.gr/