4 Απριλίου 2024

Την ενίσχυση με προσωπικό της Υπηρεσίας Διαβατηριακού Ελέγχου σε Κω, Κάλυμνο, Πάτμο και Λέρο ζήτησε με στοιχεία ο Μάνος Κόνσολας

  Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με την ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών Διαβατηριακού Ελέγχου στην Α και Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου;

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαβατηριακού Ελέγχου της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,
Στους λιμένες της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, στους οποίους λειτουργούν Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
Ιδιαίτερα, μάλιστα, για την Κω, που είναι λιμένας Shenghen και είναι ο δεύτερος λιμένας σε ταξιδιωτική κίνηση σε όλη τη χώρα, μετά την Κέρκυρα.
Οι ανάγκες αυτές επιβάλλουν μια αναλογική ενίσχυση σε προσωπικό με βάση στοιχεία και αντικειμενικά κριτήρια.


Η καταγραφή των επίσημων στοιχείων για το 2023, αναφέρει ότι οι αφίξεις και αναχωρήσεις στους λιμένες, αρμοδιότητας της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου είναι οι εξής:
-Λιμένας Κω:  638.490
-Λιμένας Πάτμου: 108.831        
-Λιμένας Λέρου:  10.777
-Λιμένας Καλύμνου:  8.787
Συνολικά οι αφίξεις για το 2023 στα τέσσερα αυτά λιμάνια ήταν 766.885, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι λιμένες αρμοδιότητας της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου έχουν τις περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις σε σύγκριση με όλες τις άλλες αστυνομικές διευθύνσεις στο Νότιο και στο Βόρειο Αιγαίο.
Αυτό επιβάλλει να ενισχυθούν με νέο προσωπικό και αναλογικά με την ταξιδιωτική κίνηση, οι υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Γιατί δεν μπορεί η Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση να ενισχύεται με το λιγότερο προσωπικό (συγκριτικά με άλλες) κάθε χρόνο.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με την ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών Διαβατηριακού Ελέγχου στην Α και Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου.
2. Ποιες είναι οι προθέσεις του σχετικά με τη δεδομένη ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό των Υπηρεσιών Διαβατηριακού Ελέγχου της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου