5 Μαρτίου 2024

Απάντηση στον βουλευτή Σάμου από τον διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Σάμου και διευθυντή ΜΕΘ Γ.Ν. Σάμου Fabio Giardina Διαβάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση-ενημέρωση του Βουλευτή Σάμου και συναδέλφου για τις θέσεις ιατρών του νοσοκομείου Σάμου νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την άποψή μου ως κάτοικος του νησιού και εργαζόμενος στο νοσοκομείο.

Η συσχέτιση της «πληρότητας κλινών» με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των ιατρών  του νοσοκομείου στερείται κάθε  λογικής  και κυρίως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι:


Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός νοσοκομείου, όπως γνωρίζει ο συνάδελφος βουλευτής, είναι  η λειτουργία τουλάχιστον των βασικών τμημάτων  πρώτης γραμμής, ανεξαρτήτως πληρότητας κλινών. Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται με  τη φυσική παρουσία ενός ιατρού όλο το 24ωρο σε κάθε τμήμα της πρώτης γραμμής. Αυτό επιτυγχάνεται οριακά με την υπηρεσία τουλάχιστον 4 ιατρών σε κάθε τμήμα, με τις (ήδη εξαντλητικές)  8 εικοσιτετράωρες βάρδιες το μήνα του κάθε ιατρού, πέραν της πρωινής του εργασίας.   Ως εκ τούτου η ελάχιστη ανάγκη επιπλέων ιατρών στα βασικά τμήματα του νοσοκομείου Σάμου είναι 8 άτομα, όπως επανειλημμένως εισηγήθηκα ο ίδιος στη Διοίκηση και στη 2η ΥΠΕ.  Από αυτές τις θέσεις προκηρύχθηκε η μία…   Ξαναδιαβάζοντας λοιπόν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εν λόγω ενημέρωση, με μια λογική προσέγγιση, είναι εμφανές ότι η  μοναδική «χαμηλή πληρότητα» αφορά  τους ιατρούς των τμημάτων της πρώτης γραμμής και όχι τους ασθενείς…

Όπως γνωρίζει ο συνάδελφος βουλευτής, η χαμηλή πληρότητα των κλινών ενός επαρχιακού νοσοκομείου δεν ερμηνεύεται απαραίτητα ως χαμηλή ανάγκη για νοσηλεία ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Αντιθέτως μπορεί να δηλώσει καλή διαχείριση των ασθενών με αποτελεσματικές θεραπείες, γρήγορα εξιτήρια, μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Όλα αυτά επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου νοσηλείας και την απελευθέρωση κλινών. Μπορεί να δηλώσει καλή διαχείριση των ασθενών στο τμήμα επειγόντων που μειώνει τις άσκοπες νοσηλείες δίνοντας οδηγίες για κατ’οίκον θεραπεία. Μπορεί να δηλώσει εξέλιξη και εκσυγχρονισμό των χειρουργικών τεχνικών (π.χ. λαπαροσκοπικές επεμβάσεις) που επιτρέπουν την γρήγορη κινητοποίηση και μειώνουν δραστικά το χρόνο νοσηλείας. Τα τελευταία πέντε χρόνια παρατήρησα, από τη θέση που κατέχω, ότι, παράλληλα με τη μικρή μείωση της πληρότητας κλινών, υπάρχει σημαντική ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παροχών υγείας στο νοσοκομείο Σάμου, δυστυχώς εις βάρος των περισσοτέρων ιατρών που καλούνται να αναπληρώσουν τις ελλείψεις με υπερεφημέρευση και εξαντλητικές βάρδιες.

 Η άμεση ανάγκη του νοσοκομείου Σάμου είναι η πλήρωση τουλάχιστον των θέσεων  ιατρών  που εξασφαλίζουν την ύπαρξή  του, και όχι φιλοσοφικές συζητήσεις περί πληρότητας κλινών ή και σενάρια επιστημονικής φαντασίας για δημιουργία νέων τμημάτων (π.χ. αιμοδυναμικό εργαστήριο) που εξ ορισμού θα έχουν ελάχιστη «πληρότητα»  λόγω πληθυσμού,  και πολύ δύσκολα θα στελεχωθούν από ιατρούς λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.


Τέλος, από την προσεκτική ανάγνωση της εν λόγω ανακοίνωσης, προκύπτει ότι πολλές θέσεις που προκηρύχθηκαν υπήρξαν «άγονες» και δεν πληρώθηκαν, όπως αυτή  της, πλέον μη βιώσιμης, ΜΕΘ.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ιατρούς της ενδοχώρας να προσέλθουν στο νοσοκομείο Σάμου, αλλά ούτε από ιατρούς από τη Σάμο να παραμείνουν στο τόπο τους. Υπάρχει κίνητρο για αυτούς τους ιατρούς; Η μοναδική «προσφορά»  είναι η αναγκαστική υπερβολική εργασία, από την οποία προκύπτουν πρόσθετες αμοιβές με μικρή αύξηση του ετησίου εισοδήματος. Αυτές οι αμοιβές στο τέλος του χρόνου επιστρέφονται σχεδόν ολόκληρες στην εφορία διότι μεταβάλλεται η φορολογική κλίμακα…


Fabio Giardina,


Διευθυντής ΜΕΘ και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝ Σάμου