28 Μαρτίου 2024

Δημιουργία Σφαγείου στη Σάμο-Απάντηση του υφυπουργού

 ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κύριε Υπουργέ,
Όπως μας πληροφόρησαν κτηνοτρόφοι από Σάμο, χρονίζει η δημιουργία σφαγείου στη Σάμο. Από το 2011 που έκλεισε το μοναδικό του νησιού έως τώρα, οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τα ζώα τους σε σφαγεία εκτός νησιού. Συνέπεια της εν λόγω διαχρονικής κατάστασης είναι τόσο η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων και των προς σφαγή ζώων αυτών, εξαιτίας της μετακίνησης, όσο και το - αυτό καθαυτό και κατ' επανάληψη - εγχείρημα της σφαγής των ζώων εκτός νησιού να εκμηδενίζει τα κέρδη των κτηνοτρόφων του νησιού.


 Συμπληρωματικά, η εν λόγω έλλειψη περιορίζει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας να ενασχοληθεί με την κτηνοτροφία, αφού διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια μείωση δραματική του ζωικού της κεφαλαίου.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε όπως δημιουργήσετε και λειτουργήσετε σύντομα σφαγείο στη Σάμο, δεδομένου επιπρόσθετα ότι η ύπαρξή του θα ελαχιστοποιούσε τα κόστη τόσο της πώλησης του ντόπιου κρέατος προς όφελος των καταναλωτών του τοπικού πληθυσμού όσο και των αλληλένδετων παραγομένων υποπροϊόντων, όπως το γάλα, το τυρί κ.ά.;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
---------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3350/21-2-2024 Ερώτηση
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Σφαγείων) περιορίζεται στη χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης, μετά από θετική εισήγηση των τοπικών αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 79/2007, και εφόσον η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Αναφορικά με τη «Δημιουργία Σφαγείου στη Σάμο», σημειώνεται ότι στην επιχείρηση «ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΑΜΟΥ- ΕΜΜ.ΚΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», η οποία βρισκόταν στη θέση Ζερβού Σάμου, χορηγήθηκε, με την υπ' αριθμ. 339913/2509-2001 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης S60 και η δυνατότητα σφαγής μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών και χοίρων (σφαγείο τριών γραμμών). Ο εν λόγω κωδικός ανακλήθηκε με την υπ' αριθμ. 193039/112-2011 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, μετά από σχετικό αίτημα του ιδιοκτήτη, λόγω αδυναμίας υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών (εκσυγχρονισμού). Σημειώνεται ότι το εν λόγω σφαγείο ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω μη προσκόμισης ικανού αριθμού ζώων προς σφαγή.


Το ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής), κατανοώντας τις δυσκολίες από τη μη ύπαρξη σφαγείου στην περιοχή και σε συνεννόηση με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, στις 29 Μαρτίου 2012 επαναχορήγησε τον κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 1337/37157/29-03-2012 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, αποκλειστικά για τη γραμμή αιγοπροβάτων. Ωστόσο, το σφαγείο πρακτικά δεν λειτούργησε και με το υπ' αριθμ. 838/10-02-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου-Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κοινοποιήθηκε στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης. Με την υπ' αριθμ. 813/29335/10-032016 Απόφαση της τότε Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής και νυν Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ανακλήθηκε ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου.
Κάθε πρωτοβουλία για την κατασκευή νέας ή για την επαναλειτουργία υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης πρέπει να αναληφθεί από ιδιώτη ή από τις τοπικές αρχές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 15/03/2024 13:31
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο