14 Μαρτίου 2024

Αδυναμία είσπραξης βεβαιωθέντων οφειλών στον Δήμο Ανατολικής Σάμου που στο σύνολο υπερβαίνουν τα 8 εκκ.

 
Αυτά μόνο στον δήμο Ανατολικής Σάμου συμβαίνουν ,κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επί των Οικονομικών Αντιδήμαρχος κ.Καρβελάς ανέφερε ότι δεν έχουν εισπραχθεί οφειλές 8  εκκ.

 Ο  προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας   ήταν και είναι  αρμόδιος για να κατατεθεί εμπρόθεσμα ο προϋπολογισμός  τον περασμένο χρόνο και δεν κατατέθηκε ήταν ο ίδιος συνυπεύθυνος  και για τους ισολογισμούς-απολογισμούς  2020-2021-2022-2023 που δεν κατατέθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα 

Πολύ γρήγορα ξέχασαν τι έλεγαν προεκλογικά ως  αντιπολίτευση δεν είχαν πάρει μυρουδιά το  τι συνέβαινε στον δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο χωρίς ποτέ  κανείς να ζητήσει  εγγράφως στο δημοτικό συμβούλιο για το τι συμβαίνει με τους ανύπαρκτους ισολογισμούς-απολογισμούς

Το υπουργείο εσωτερικών με έγγραφο του ζητάει την υποβολή των Αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Εγκύκλιο σχετικά με την υποχρέωση των ΟΤΑ για υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 107 του ν. 4714/2020 και αφορούν το α΄ τρίμηνο του 2024, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία μέχρι τις 15 Απριλίου 2024.

Μάλιστα ο υπουργείο επισημαίνει ότι τον Ιανουάριο του 2024 διαπιστώθηκε αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων από τις απαιτούμενες εργασίες για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και λόγω των εργασιών έναρξης της χρήσης (οριστικοποίηση προϋπολογισμών, αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων κτλ).

Μάλιστα το ΥΠΕΣ καλεί του ΟΤΑ να «δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και των εκκρεμών οφειλών που τείνουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Μαρτίου του 2024».

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», σας υπενθυμίζουμε ότι ο φορέας σας υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2024 μέσω του αρχείου «ARREARS202403_» στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) το αργότερο μέχρι την 15η.04.2024.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Σε περίπτωση που το αρχείο αποσταλεί με e-mail

ή μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ, θα απορρίπτεται.
 Σας εφιστούμε την προσοχή στη χρήση του ανωτέρω αρχείου, δεδομένου ότι σε προηγούμενο τρίμηνο διαπιστώθηκε η χρήση παλαιότερων εκδόσεων με αποτέλεσμα στο φύλλο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ» της αναλυτικής κατάστασης να αποτυπώνονται λανθασμένα οι λόγοι εξαίρεσης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 και κατ’ επέκταση το ποσό κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του ΤΠΔ.

Με αφορμή την εφαρμογή του μηχανισμού για το α΄ τρίμηνο του 2024 σας επισημαίνουμε ότι τον Ιανουάριο (2024) διαπιστώθηκε αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων από τις απαιτούμενες εργασίες για την ενσωμάτωση των νομικών προσώπων που καταργήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163) και λόγω των εργασιών έναρξης της χρήσης (οριστικοποίηση προϋπολογισμών, αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων κτλ).

Εντούτοις, η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει βασική προτεραιότητα για το σύνολο των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ και, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη συγκράτηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στα επίπεδα του Δεκεμβρίου (2023).

Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα παρακαλούμε όπως δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και των εκκρεμών οφειλών που τείνουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Μαρτίου του 2024.

Το έγγραφο και το αρχείο υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ| Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του Υπουργείου

Εσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του ΕΔΤ στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm.

ΠΗΓΗ https://www.aftodioikisi.gr/