8 Φεβρουαρίου 2024

Κομισιόν: Νέα προειδοποίηση προς την Ελλάδα για τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος

 

Νέα προειδοποίηση προς Ελλάδα, Δανία, Μάλτα και Κροατία απέστειλε σήμερα η Κομισιόν λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Η Κομισιόν είχε ζητήσει από τον Μάρτιο του 2022 από τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν τα προγράμματα και τα μέτρα διασφάλισης του θαλάσσιου περιβάλλοντός τους, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 απέστειλε σχετική προειδοποίηση σε κράτη-μέλη –ανάμεσά τους και στην Ελλάδα– που δεν είχαν καταθέσει επικαιροποίηση των προγραμμάτων τους. Σήμερα απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη με προθεσμία δύο μηνών, διαφορετικά οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της Ε.Ε., διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θα θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη-μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματά τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Αρκετά κράτη-μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.

Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη-μέλη τον Φεβρουάριο του 2023. Εκτοτε, ορισμένα κράτη-μέλη θέσπισαν και υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα μέτρων τους.

Ωστόσο, η Δανία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Μάλτα δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη-μέλη τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.